Kleptomani Nedir? Eşya Çalma Dürtüsü

Kleptomani, bir tür dürtü kontrol bozukluğu olarak kabul edilen ve bireyin istem dışı olarak eşya çalma dürtüsüne kapılmasına sebep olan bir durumdur. Bu makalede, hastalık hakkında detaylı bilgi edinebilir, belirtileri, nedenleri, tedavisi ve destek yöntemlerini öğrenebilirsiniz.

Nedir?

Genellikle çalıntı eşyanın değerinden daha fazla bir haz veya rahatlama hissi yaşatması nedeniyle gerçekleşen, kontrolden çıkmış bir dürtüdür. Kişi, bu dürtüye karşı koymakta zorlandığında ve istem dışı olarak eşya çalma davranışını tekrarlayabilir.

Kleptomaninin Belirtileri

Belirtileri çalma eyleminin özgül niteliklerini içerir.

 • Yinelenen Hırsızlık Davranışı: En belirgin belirtisi, kişinin tekrarlayan hırsızlık davranışları sergilemesidir. Bu davranışlar, kişinin gerçek ihtiyaçları için değil, içsel bir dürtü veya rahatlama arayışıyla gerçekleştirilir.
 • Çalınan Şeyler Değersiz Olabilir: Çaldıkları nesnelerin değeri veya kullanımı üzerine odaklanmazlar. Bu nedenle çalınan şeyler genellikle düşük maddi değere sahip olabilir.
 • Suçluluk ve Utanç: Bir sonuç olarak, kişiler çaldıkları şeylerin sahiplerine zarar vermek istemezler. Hırsızlık sonrasında suçluluk duyguları ve utanç yaşarlar.
 • Planlama ve Gizleme: Bir özelliği, hırsızlık davranışlarının önceden planlanması ve gizlenmesidir. Kişi, çalma eylemini dikkat çekmeden gerçekleştirmeye çalışır.
 • İhtiyaç Olmaksızın Çalma: Çaldıkları nesnelere gerçekten ihtiyaçları olmadığının farkındadır. Bu davranış, pragmatik bir amacı değil, içsel bir dürtüyü tatmin etmeyi amaçlar.
 • Düzenli Olarak Hırsızlık: Belirtileri, kişinin düzenli aralıklarla hırsızlık yapmasını içerir. Bu sıklık, hastalığı diğer hırsızlık türlerinden ayırır.
 • Tutarsız Hırsızlık Öyküleri: Bu hastalıktan muzdarip kişiler, çalma davranışlarını açıklamak için genellikle tutarsız veya mantıksız öyküler anlatırlar. Bu öyküler, çalmalarını haklı çıkarmaya veya suçu gizlemeye yöneliktir.

Kişinin çalma davranışlarına karşı kontrolünü kaybettiği bir durumdur ve bu nedenle tedavi gerektirebilir.

Nedenleri

 • Genetik Faktörler: Bazı araştırmalar, riskin aile geçmişi ile ilişkili olabileceğini öne sürmektedir. Yani, aile üyelerinde benzer dürtü kontrol bozuklukları veya bağımlılıkların olması, bir kişinin kleptomaninin gelişme riskini artırabilir.
 • Nörolojik Faktörler: Beyin yapıları ve işlevleri ile kleptomani arasında ilişki olduğunu gösteren bazı bulgular vardır. Özellikle, bazı nörolojik bozukluklar veya beyin yaralanmaları, dürtü kontrolünü etkileyebilir ve kleptomaninin gelişme riskini artırabilir.
 • Duygusal ve Psikolojik Etkenler: Stres, anksiyete ve depresyon gibi duygusal sorunlar kleptomani ile ilişkilendirilebilir. Kişinin bu duygusal sorunlarını hafifletmek veya kaçmak amacıyla hırsızlık yapma eğilimi gösterebilir.
 • Kimyasal Denge: Beyindeki kimyasal dengesizlikler, dürtü kontrolünü etkileyebilir ve hastalığı tetikleyebilir. Özellikle serotonin, dopamin gibi nörotransmitterlerin dengesizliği bu bozukluğun gelişiminde rol oynayabilir.
 • Çocukluk Deneyimleri: Bazı araştırmalar, çocukluk döneminde travmatik deneyimlerin veya istismarın, dürtü kontrol bozukluklarının gelişimine katkıda bulunabileceğini öne sürmektedir. Bu tür deneyimler, kişinin duygusal zorluklarla başa çıkma mekanizmalarını etkileyebilir.
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB): Bazı durumlarda, kleptomani ile DEHB arasında bir ilişki olabileceği düşünülmektedir. DEHB’ye sahip olan bireyler, dürtü kontrolünde zorluk yaşayabilirler ve bu, hırsızlık davranışlarını tetikleyebilir.
 • Kişilik Özellikleri: Bazı kişilik özellikleri, gelişme riskini artırabilir. Özellikle dürtüsel veya antisosyal kişilik özellikleri bu bozukluğun ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.

Kleptomani Tedavisi

Tedavisinde, bireyin dürtülerini kontrol etmeyi öğrenmesi ve daha sağlıklı davranışlar geliştirmesi amaçlanır.

Tedavi yöntemleri arasında şunlar yer alabilir:

 1. Bilişsel Davranış Terapisi (BDT): BDT, tedavisinde en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Bu terapötik yaklaşım, kişinin düşünce kalıplarını ve davranışlarını değiştirmesine yardımcı olmayı hedefler. Kişi, çalma davranışının tetikleyicilerini tanımayı, düşünce kalıplarını sorgulamayı ve daha sağlıklı davranışları öğrenmeyi öğrenir.
 2. İlaç Tedavisi: Bazı durumlarda, tedavide psikiyatrik ilaçlar kullanılabilir. Antidepresanlar ve nörotransmitter düzenleyiciler, dürtü kontrolünü artırmada yardımcı olabilir. Ancak ilaç tedavisi sadece bir profesyonelin gözetiminde kullanılmalıdır.
 3. Grup Terapisi: Destek grupları veya grup terapisi, tedavide faydalı olabilir. Kişiler, benzer sorunlar yaşayan diğer insanlarla deneyimlerini paylaşabilir ve stratejileri öğrenebilirler.
 4. Aile Terapisi: Sadece bireysel bir sorun değil, aynı zamanda aile ilişkilerini etkileyebilir. Aile terapisi, aile üyelerinin bu sorunla nasıl başa çıkacaklarını öğrenmelerine yardımcı olabilir.
 5. Duygusal Beceri Eğitimi: Kişinin duygusal becerilerini geliştirmesi önemlidir. Duygusal farkındalık ve duygusal düzenleme becerileri, kleptomaninin yönetiminde yardımcı olabilir.
 6. Öfke Yönetimi: Sıklıkla öfke veya stresle ilişkilendirilir. Öfke yönetimi teknikleri, kişinin bu duygusal tetikleyicilerle başa çıkmasına yardımcı olabilir.
 7. Kontrollü Maruz Bırakma: Bazı durumlarda, kişiye kontrollü bir şekilde çalma davranışını deneyimlemesi sağlanabilir. Bu terapötik yaklaşım, kişinin çalma davranışını daha iyi anlamasına yardımcı olabilir.

Tedavi, her birey için farklı olabilir ve kişinin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. Tedavi süreci genellikle uzun vadeli ve sabır gerektiren bir süreçtir. Kleptomaninin tedavisi, kişinin hırsızlık davranışlarını kontrol etmesine ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle, profesyonel yardım almak önemlidir ve bir psikiyatrist veya psikoterapist ile çalışmak tedavide etkili olabilir.

Kleptomani ile Başa Çıkma Yolları

Dürtüleri Tanımak:

 • Çalma dürtülerini fark etmek ve bu dürtülerin geldiği durumları tanımak önemlidir.

Alternatif Davranışlar Geliştirmek:

 • Çalma dürtüsü hissedildiğinde, başka bir davranışa yönelmek (örneğin, derin nefes almak) önemlidir.

Sonuç

Kleptomani, istem dışı olarak eşya çalma dürtüsüne kapılma durumudur. Bu durum bireyin yaşamını olumsuz etkileyebilir ve toplumsal sorunlar yaratabilir. Uzman yardımı ile birey, dürtüleri yönetme ve daha sağlıklı davranışlar geliştirme konusunda destek alabilir.

 

Referanslar:

 1. Kleptomani Nedir? Eşya Çalma Dürtüsü
 2. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/kleptomania/symptoms-causes/syc-20364732
 3. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9878-kleptomania
 4. https://www.psychiatry.org/news-room/apa-blogs/kleptomania
 5. https://www.webmd.com/mental-health/what-to-know-addicted-stealing

Kleptomani Nedir? Eşya Çalma Dürtüsü

Sosyal medyada paylaş!