Radyasyon dozu hesaplama programı

Radyasyon dozu hesaplama programı, literatürde rapor edilen değerlere dayanarak, bazı radyografik ve nükleer tıp prosedürleri için radyasyon dozu tahminlerini vermektedir. Bu belirli muayeneler ve bazı muayene kombinasyonları için bireysel organ dozları ve toplam vücut etkili dozları verilir. Ek olarak; radyasyon dozlarını sayısal değerler olarak açıklayan, hasta onayı form belgesinin bir parçası olarak yararlı olabilecek kısa bir ifade üretilir.

Radyasyon dozu hesaplama programını kullanmak için:

1. Açılır listelerden, kullanmak istediğiniz radyolojik muayeneleri seçin. Radyografik muayene (x-ışını veya BT) ve nükleer tıp tetkiki seçebilirsiniz. Birden fazla ana kategoriden çalışmaları seçebilirsiniz. Floroskopik incelemeler daha az basittir; rehberlik için diğer literatüre danışılmalıdır.

2. Ayrıca, her bir çalışma türünün sayısını aşağı açılır listelerin solundaki küçük kutulara girebilirsiniz.

3. Nükleer tıp çalışmaları için; çeşitli tetkiklerin radyoaktivitesi için varsayılan değerler otomatik olarak sağlanır. Varsayılan değerleri kabul etmek için, sadece verilen varsayılan değerleri değişmeden bırakın. Örneğin, bir “Tc-99m Macro aggregated albumin (MAA)” için uygulanan radyoaktivite için varsayılan değer 4 milisaniyedir; Bu taramayı seçerseniz bu değer kutuda görünecektir. Protokolünüz en fazla 2 milyon kullanıyorsa, açılır listeden “Tc-99m Makro toplanmış albümini (MAA)” seçin, “4” ü silin ve “Tc-” nin sağındaki kutuya “2” girin.

4. Her şey iyi göründüğünde, “Hesapla” düğmesine basın. Gerekirse, “Temizle” düğmesine basın ve tekrar deneyin.

Ulusal Sağlık Enstitüleri’nde (National Institutes of Health) geliştirilen ve radyasyona maruz kalma konusunda onam diline yönelik üç aşamalı bir yaklaşımı destekleyen sistemin kullanılmasını önerilmektedir:

1. 3 mSv (300 mrem) altındaki etkili dozlar için, risk “minimal” olarak kabul edilir.

2. 3 mSv (300 mrem) ve 50 mSv (5000 mrem veya 5 rem) arasındaki etkili dozlar için, risk hala “minimum” olarak adlandırılır, ancak biraz daha fazla onam önerilir. Hastaya bireysel organ dozları hakkında bilgi verilmelidir.

3. 50 mSv’nin (5000 mrem veya 5 rem) üzerindeki etkili dozlar için, risk “kabul edilebilir” olarak tanımlanmaktadır. Bireysel organlara verilen dozlar her zaman tartışılmalı ve daha kapsamlı bir dil sağlanmalıdır.

4. Radyasyon terapisi içeren durumlar için; duruma özel olarak risk dili geliştirilmelidir. Bireysel organlara verilen dozlar her zaman tartışılmalıdır.

Referanslar:

Most radiology doses taken from Wall and Hart, Brit J Radiol, 1997, UNSCEAR 2000 or the 2007 CRCPD NEXT report; most pharmaceutical doses taken from ICRP Publications 53 and 80.

Radyasyon dozu hesaplama programı:

 

Bu form, literatürde rapor edilen değerlere dayanarak, bazı radyografik ve nükleer tıp prosedürleri için radyasyon dozu tahminlerini vermektedir.

 

Referanslar:

1. Radiation Dose Calculator

2. Radyasyon dozu hesaplama programı

 

Radyasyon Dozu Hesaplama Programı
Radyasyon Dozu Hesaplama Programı