Radyasyon Dozu Hesaplama

Radyasyon dozu hesaplama programı, literatürde rapor edilen değerlere dayanarak, bazı radyografik ve nükleer tıp prosedürleri için radyasyon dozu tahminlerini vermektedir. Bu belirli muayeneler ve bazı muayene kombinasyonları için bireysel organ dozları ve toplam vücut etkili dozları verilir. Ek olarak; radyasyon dozlarını sayısal değerler olarak açıklayan, hasta onayı form belgesinin bir parçası olarak yararlı olabilecek kısa bir ifade üretilir.

Radyasyon dozu hesaplama programı kullanımı

 • Açılır listelerden, kullanmak istediğiniz radyolojik muayeneleri seçin. Radyografik muayene (x-ışını veya BT) ve nükleer tıp tetkiki seçebilirsiniz. Birden fazla ana kategoriden çalışmaları seçebilirsiniz. Floroskopik incelemeler daha az basittir; rehberlik için diğer literatüre danışılmalıdır.
 • Ayrıca, her bir çalışma türünün sayısını aşağı açılır listelerin solundaki küçük kutulara girebilirsiniz.
 • Nükleer tıp çalışmaları için; çeşitli tetkiklerin radyoaktivitesi için varsayılan değerler otomatik olarak sağlanır. Varsayılan değerleri kabul etmek için, sadece verilen varsayılan değerleri değişmeden bırakın. Örneğin, bir “Tc-99m Macro aggregated albumin (MAA)” için uygulanan radyoaktivite için varsayılan değer 4 milisaniyedir; Bu taramayı seçerseniz bu değer kutuda görünecektir. Protokolünüz en fazla 2 milyon kullanıyorsa, açılır listeden “Tc-99m Makro toplanmış albümini (MAA)” seçin, “4” ü silin ve “Tc-” nin sağındaki kutuya “2” girin.
 • Her şey iyi göründüğünde, “Hesapla” düğmesine basın. Gerekirse, “Temizle” düğmesine basın ve tekrar deneyin.

Ulusal Sağlık Enstitüleri’nde (National Institutes of Health) geliştirilen ve radyasyona maruz kalma konusunda onam diline yönelik üç aşamalı bir yaklaşımı destekleyen sistemin kullanılmasını önerilmektedir:

 • 3 mSv (300 mrem) altındaki etkili dozlar için, risk “minimal” olarak kabul edilir.
 • 3 mSv (300 mrem) ve 50 mSv (5000 mrem veya 5 rem) arasındaki etkili dozlar için, risk hala “minimum” olarak adlandırılır, ancak biraz daha fazla onam önerilir. Hastaya bireysel organ dozları hakkında bilgi verilmelidir.
 • 50 mSv’nin (5000 mrem veya 5 rem) üzerindeki etkili dozlar için, risk “kabul edilebilir” olarak tanımlanmaktadır. Bireysel organlara verilen dozlar her zaman tartışılmalı ve daha kapsamlı bir dil sağlanmalıdır.
 • Radyasyon terapisi içeren durumlar için; duruma özel olarak risk dili geliştirilmelidir. Bireysel organlara verilen dozlar her zaman tartışılmalıdır.

Radyasyon Dozu Nedir?

Radyasyon dozu, bir kişinin veya organizmanın radyasyona maruz kalma miktarını ölçen bir terimdir. Bu doz, radyasyonun etkilerini değerlendirmek ve kontrol etmek için kullanılır. Radyasyon dozu, genellikle Sievert (Sv) veya Gray (Gy) birimleri ile ölçülür. Sievert, radyasyonun biyolojik etkilerini dikkate alan bir birimdir, Gray ise radyasyonun enerji transferini ölçer.

Radyasyon Dozu Hesaplamanın Önemi

Radyasyon dozu hesaplamanın önemi, birçok farklı alanda ortaya çıkar.

Radyasyon dozu hesaplamanın neden bu kadar kritik olduğunu gösteren bazı örnekler:

 1. Tıp Alanında: Radyasyonun tıbbi görüntüleme ve kanser tedavisi gibi birçok tıbbi uygulaması vardır. Radyasyon dozu hesaplamarı, hastaların güvenli bir şekilde tedavi edilmesini ve gereksiz maruziyetten kaçınılmasını sağlar.
 2. Nükleer Enerji Üretimi: Nükleer enerji santralleri, elektrik üretimi için radyasyon kullanır. Bu tesislerde doğru radyasyon dozu hesaplamaları, çalışanların ve çevrenin korunmasını sağlar.
 3. Endüstriyel Uygulamalar: Endüstriyel alanlarda, radyasyonun kullanımı malzemelerin muayene edilmesi veya proses kontrolü gibi birçok amaca hizmet eder. Doğru hesaplamalar, çalışanların güvenliğini sağlar.

Radyasyon Dozu Hesaplama Yöntemleri

Radyasyon dozu hesaplama, karmaşık bir süreç olabilir ve farklı uygulamalarda farklı yöntemler gerektirebilir. İşte radyasyon dozu hesaplamanın temel yöntemlerinden bazıları:

 1. İyonlaşan Radyasyonun Ölçümü: Bu yöntem, radyasyonun bir organizma veya nesne üzerindeki etkilerini doğrudan ölçer. İyonlaşan radyasyonun ölçümü için kullanılan cihazlar arasında Geiger-Müller sayacı ve iyon odası bulunur.
 2. Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Radyoterapi Planlaması: Tıbbi uygulamalarda, bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri kullanılarak hastaların tedavi planları oluşturulur. Bu planlar, radyoterapi dozlarının doğru bir şekilde hesaplanmasına yardımcı olur.
 3. Monte Carlo Simülasyonu: Bu bilgisayar tabanlı simülasyon yöntemi, radyasyon etkilerini ayrıntılı bir şekilde modellemek için kullanılır. Farklı radyasyon kaynaklarının etkilerini değerlendirmek için önemlidir.

Radyasyon Dozu Hesaplama Programı

Bu form, literatürde rapor edilen değerlere dayanarak, bazı radyografik ve nükleer tıp prosedürleri için radyasyon dozu tahminlerini vermektedir.

Referanslar:

 1. Radyasyon Dozu Hesaplama Programı
 2. https://www.epa.gov/radiation/calculate-your-radiation-dose
 3. https://www.nrc.gov/about-nrc/radiation/around-us/calculator.html
 4. https://www.nde-ed.org/NDEEngineering/RadiationSafety/safe_use/time.xhtml
 5. https://www.ans.org/nuclear/dosechart/
 6. https://ehs.ucsd.edu/Radiation_Risk/
 7. https://scilearn.sydney.edu.au/fychemistry/calculators/radiation_dose.shtml
 8. https://www.atsdr.cdc.gov/pha-guidance/resources/ATSDR-Radiation-Intro-508.pdf

 

Radyasyon Dozu Hesaplama Programı
Radyasyon Dozu Hesaplama Programı