Bağırsak Düğümlenmesi, Çocuklarda İnvaginasyon
Posted in Çocuk Cerrahisi Çocuk Ruh Sağlığı

Bağırsak Düğümlenmesi, Çocuklarda İnvaginasyon

Bebeklerde ve çocuklarda invaginasyon olgularının (bağırsak düğümlenmesi) çoğu tipik, 4-12 ay arasında, sağlıklı ve iyi beslenmiş erkek çocuğudur. Zaman zaman…

Bağırsak Düğümlenmesi, Çocuklarda İnvaginasyon
Posted in Çocuk Cerrahisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Bağırsak Düğümlenmesi, İnvajinasyon

Bağırsak düğümlenmesi (invajinasyon); proksimaldeki barsak segmentinin distaldeki barsak içine girmesidir. Her yıl 1000 canlı doğuma karşılık 1.5-4 invajinasyon görülmektedir. Sıklıkla…