Pediatrik Travma Skoru Hesaplama Programı (PTS)

Pediatrik Travma Skoru (PTS) , travmalı çocuk hasta değerlendirilirken, kullanılan skorlama sistemlerinden biridir.

Mental Durum:

a. Herhangi bir bilinç kaybı yaşamayan ve tamamen uyanık olan çocuk + 2 puan olarak derecelendirilir.
b. Herhangi bir derecede bozulma derecesine sahip olan veya ne kadar geçici olursa olsun bilinç kaybı olan
çocuk + 1 puan olarak derecelendirilir.
c. Cevap vermeyen çocuk – 1 puan olarak derecelendirilir.

Sistolik Kan Basıncı (KB veya BP):

Çocuk hasta için uygun boyutta BP manşeti yoksa, BP atama ile değerlendirilebilir:

a. El bileğinde palpe edilebilen nabız varsa, + 2 puan verilir.
b. Kasıkta palpe edilebilen nabız varsa, + 1 puan verilir.
c. Nabız palpe edilemiyorsa, -1 puan verilir.

Havayolu:

a. Havayolu tamamen normal sınırlar içinde ve ek destekleyici önlemler alınmaması gereken çocuk, +2 olarak sınıflandırılır.
b. Havayolu kısmen tıkalı ve baş pozisyonlandırma, oral hava yolu veya maske ile oksijen verilmesi gibi basit koruma önlemleri gerektiren çocuk, + 1 olarak sınıflandırılır.
c. Havayolu daha kesin bir yönetim gerektiren ve entübasyona ihtiyaç duyacak derecede solunum sıkıntısı olan, krikoroidroidotomi veya diğer invazif prosedürlere ihtiyaç duyan çocuk, – 1 olarak sınıflandırılır.

Pediatrik Travma Skoru Yorumlanması:

(-6) – 5 Puan: Kesin Hayati Tehlike

6 – 8 Puan: Potansiyel Hayati Tehlike

9 – 12 Puan: Minör Travma

Görüldüğü üzere, pediatrik travma skoru arttıkça hastanın mortalite riski azalır; aksine pediatrik travma skoru azaldıkça ise mortalite riski artar!

Pediatrik Travma Skoru Referansları:

a. TEPAS JJ et coll. The Pediatric Trauma Score as a predictor of injury severity in the injured child. J. Pediat. Surg. 1987;22:14-8.
b. RAMENOFSKY M et coll. The Predictive Validity of the Pediatric Trauma Score. J. Trauma 1988;28:1038-42.

Pediatrik Travma Skoru Hesaplama Programı (PTS):


Pediatrik Travma Skoru (PTS)