Pediatrik Mortalite Riski Skorlama Sistemi (PRISM)

Pediatrik Mortalite Riski Skorlama Sistemi (PRISM = Pediatric Risk of Mortality); çocukluk yaş grubunda, yoğun bakım ve cerrahi mortalite riskini belirlemede kullanılan skorlama yöntemidir.

Pediatrik Mortalite Riski, fizyolojik durumu ölçmek için kullanılan fizyolojik temelli bir puandır. Diğer bağımsız değişkenlerle birleştirildiğinde beklenen mortalite riskini ve beklenen morbidite riskini hesaplayabilir.

Pediatrik Mortalite Riski değişkenlerinin fizyolojik sınırları değişmese de, yine de yeni uygulama modellerine uyum sağlayabilmek, yanlılığı en aza indirebilmek ve olası hata kaynaklarını azaltabilmek amacıyla, Pediatrik Mortalite Riski veri toplama geliştirmeleri yapılmıştır.

Pediatrik yoğun bakım ünitelerinin verimlilik düzeylerinin arttırılabilmesi, yoğun bakım ünitelerinde takip edilen çocuk hastaların değerlendirilmesinde standardizasyonun sağlanabilmesi için; mortalite riskini önceden belirleyebilen skorlama sistemleri geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Pediatrik Mortalite Riski Skorlama Sistemi (PRISM):


Pediatrik Mortalite Riski Skorlama Sistemi (PRISM)