İnme (Felç)

İnme (Stroke, Felç), beyin veya beyincikteki kan damarlarının tıkanması veya yırtılması sonucu beyin hücrelerine yetersiz oksijen ve besin maddesi ulaşması durumunda meydana gelen ciddi bir sağlık sorunudur. Hızlı müdahale gerektiren bir acil durumdur, çünkü beyin hücreleri hasar görmeye başladıkça geri dönüşümsüz sonuçlar doğurabilir. Bu makalede, inmenin belirtileri, çeşitleri, nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında ayrıntılı bir bakış sunulacaktır.

İnme Belirtileri

 1. Yüz Felci: Bir yüz yarısı düşer veya sarkar. Kişi gülümsemeye çalıştığında veya dişlerini göstermeye çalıştığında yüzün bir tarafında simetrik olmayan bir ifade görülür.
 2. Kollarda veya Bacaklarda Zayıflık veya Felç: Kol ve bacaklarda ani zayıflık, uyuşma veya felç gelişebilir. Kişi bir kolunu yukarı kaldırmak veya bacağını yürütmek konusunda zorluk yaşayabilir.
 3. Konuşma Zorluğu: Kişi konuşurken kelimeleri düzgün bir şekilde söylemekte zorlanabilir veya anlaşılmaz bir şekilde konuşabilir. Konuşma aniden bozulmuş gibi hissedebilir.
 4. Ani Baş Dönmesi: Ani baş dönmesi, denge kaybı veya koordinasyon kaybı yaşanabilir.
 5. Görme Sorunları: Görme sorunlarına yol açabilir. Kişi bir veya her iki gözünde aniden görme kaybı veya bulanık görme yaşayabilir.
 6. Baş Ağrısı: Bazı vakalarda ani ve şiddetli baş ağrıları görülebilir. Bu, özellikle kanama tipi inmelerde meydana gelebilir.
 7. Bilinç Kaybı: İnme sonucu bilinç kaybı da görülebilir. Kişi bayılabilir veya komaya girebilir.

Belirtileri aniden başlar ve genellikle şiddetli bir şekilde ortaya çıkar. Belirtilerin şiddeti ve süresi, türüne ve etkilenen beyin bölgesine bağlı olarak değişebilir. Belirtileri fark edildiğinde, hemen 112 acil servisi aramak önemlidir. Çünkü tedavisinin etkinliği, belirtilerin başladığı andan itibaren geçen süreye bağlıdır.

Not: Belirtileri farklı olabilir ve bazen tüm belirtiler aynı anda görülmeyebilir. Fark edilen herhangi bir belirti, acil tıbbi yardım gerektirir.

Türleri

Temel olarak iki ana türde meydana gelebilir: iskemik inme ve hemorajik inme. Her iki türün de nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri farklıdır.

1. İskemik İnme:

 • Nedenleri: Beyin arterlerinden birinin veya birkaçının tıkanması veya daralması sonucu meydana gelir. Bu tıkanma veya daralma, genellikle bir emboli (kan pıhtısı, yağ damlacığı veya başka bir madde) tarafından tetiklenir ve beyin arterini tıkar. Ayrıca, arterlerdeki plak birikimi de (ateroskleroz) bu tür bir inmeye yol açabilir.
 • Belirtileri: Belirtileri, tıkanan veya daralan arterin beslediği beyin bölgesine bağlı olarak değişebilir. Yaygın belirtiler şunlar olabilir: yüz felci, kol veya bacaklarda güçsüzlük veya felç, konuşma zorluğu, görme sorunları, ani baş dönmesi, dengesizlik veya koordinasyon kaybı.
 • Tedavi: Tedavisi, tıkanmış veya daralmış arterin açılmasını hedefler. Bu tedavi yöntemleri şunları içerebilir: intravenöz trombolitik ilaçlar (pıhtıları çözen ilaçlar), mekanik trombektomi (tıkanmış arteri açmak için cihazlar kullanma), antiplatelet ilaçlar (kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar), kan basıncı kontrolü ve rehabilitasyon.

2. Hemorajik İnme:

 • Nedenleri: Beyin içindeki bir damarın patlaması sonucu oluşur. Bu patlama genellikle yüksek kan basıncı, anevrizma (damarın balonlaşması), damar anomalileri veya kanama bozuklukları gibi nedenlerle meydana gelir. Beyin dokusu kanla dolarken, bu baskı nedeniyle hasar görebilir.
 • Belirtileri: Belirtileri şiddetli baş ağrısı, bilinç kaybı, kusma, nörolojik bozukluklar ve bazen felç gibi semptomları içerebilir. Belirtiler genellikle ani ve şiddetlidir.
 • Tedavi: Tedavisi, kanamanın kaynağını kontrol etmeyi ve intrakraniyal basıncı azaltmayı hedefler. Tedavi yöntemleri şunları içerebilir: cerrahi müdahale (kanamayı durdurmak veya anevrizmayı tedavi etmek için), kan basıncı kontrolü, sıvı dengesi sağlama, nörolojik monitörizasyon ve rehabilitasyon.

Türleri, tedavi ve sonuçlar açısından farklılık gösterir. İskemik inmeler daha yaygındır ve trombolitik tedavi veya mekanik trombektomi gibi yöntemlerle tedavi edilebilirler. Hemorajik inmeler ise genellikle daha ciddi ve yaşamı tehdit edici olabilir, bu nedenle acil cerrahi müdahale gerekebilir. Belirtileri fark edildiğinde, hemen acil tıbbi yardım almak çok önemlidir, çünkü tedavi ne kadar erken başlarsa, olası hasar o kadar az olur.

Nedenleri

Farklı nedenlere bağlı olarak meydana gelebilen ciddi bir sağlık sorunudur. Nedenleri, temel olarak iki ana kategoriye ayrılabilir: İskemik Nedenler ve Hemorajik Nedenler. İşte her iki türün nedenlerini daha ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir liste:

İskemik İnme Nedenleri:

 1. Emboli: Çoğu, arterlerin içine tıkanmış bir emboli (kan pıhtısı, yağ damlacığı veya diğer madde) tarafından tetiklenir. Bu emboliler genellikle kalpten veya başka bir arterden kopar ve beyin arterlerini tıkar.
 2. Ateroskleroz (Damarsal Plaklar): Ateroskleroz, arter duvarlarında plak adı verilen yağ ve kolesterol birikimlerinin oluştuğu bir durumdur. Bu plaklar arterleri daraltabilir veya tıkayabilir, bu da beyne yeterli kan akışının engellenmesine neden olabilir.
 3. Atrial Fibrilasyon: Atrial fibrilasyon, kalp ritmi bozukluğu olan bir durumdur. Bu durumda, kalp atriyumları düzensiz şekilde kasılır ve pıhtı oluşumu riski artar. Bu pıhtılar beyin arterlerine sıkışabilir ve inmeye yol açabilir.
 4. Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon): Yüksek tansiyon, arterlerin hasar görmesine neden olabilir ve damar duvarlarının kalınlaşmasına yol açabilir. Bu, arterlerin daralmasına ve tıkanmasına yol açabilir.
 5. Diyabet: Diyabet, vücutta yüksek kan şekeri seviyelerine neden olur. Bu durum, arter duvarlarına zarar verebilir ve riski artırabilir.
 6. Sigara İçmek: Sigara içmek, arterlerin daralmasına neden olan ateroskleroz riskini artırabilir. Aynı zamanda kanın pıhtılaşma eğilimini artırabilir.
 7. Aile Geçmişi: Aile geçmişi, riski artırabilir. Eğer aile üyelerinde daha önce inme öyküsü varsa, genetik faktörler bu durumun rol oynayabilir.

Hemorajik İnme Nedenleri:

 1. Anevrizmalar: Beyin arterlerindeki zayıf noktalar veya baloncuk şeklindeki şişlikler anevrizmalar olarak adlandırılır. Bu anevrizmalar patlayarak beyin içine kan sızmasına neden olabilir.
 2. Arteriovenöz Malformasyon (AVM): AVM, doğuştan gelen bir durumdur ve arter ile ven arasındaki normal olmayan bağlantılar nedeniyle arterlerin zayıf olmasına yol açar. Bu durum kanamaya neden olabilir.
 3. Yüksek Tansiyon: Yüksek tansiyon, arterlerin içindeki kan basıncını artırabilir ve arter duvarlarının zayıflamasına neden olabilir. Bu durum kanamalara yol açabilir.
 4. İlaçlar: Bazı ilaçlar, kanın pıhtılaşma yeteneğini azaltabilir ve kanamaların riskini artırabilir.
 5. Kanama Bozuklukları: Kanın normal pıhtılaşma yeteneğini etkileyen genetik veya edinsel kanama bozuklukları, hemorajik inmeye yol açabilir.

Bu faktörler her birey için farklı şekilde etkili olabilir ve riski artırabilir. İnme riskini azaltmak için sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri, yüksek tansiyonun kontrolü, sigara bırakma ve düzenli egzersiz gibi önlemler almak önemlidir.

İnme Tedavisi

1. İskemik İnme Tedavisi:

Arterlerin tıkanması veya daralması sonucu meydana gelir ve tedavi edilebilir bir türdür.

 • Trombolitik Tedavi: Hastalara belirli bir süre içinde (genellikle 4.5 saat) intravenöz trombolitik ilaçlar verilir. Bu ilaçlar, tıkanmış arteri açar ve kan akışını yeniden sağlar.
 • Mekanik Trombektomi: İlaç tedavisi etkisiz olduğunda veya tıkanma büyük arterleri etkilediğinde, mekanik trombektomi adı verilen bir işlem kullanılır. Bu işlemde tıkanmış arter fiziksel olarak temizlenir.
 • Antiplatelet İlaçlar: İnme sonrası antiplatelet ilaçlar (örneğin aspirin) genellikle hastalara verilir. Bu ilaçlar, kanın pıhtılaşmasını önler ve tekrarlayan inmeleri engellemeye yardımcı olabilir.
 • Kan Basıncı Kontrolü: Eğer yüksek kan basıncı inmenin nedeniyse, kan basıncının kontrol altına alınması önemlidir. Hipertansiyonun etkili bir şekilde yönetilmesi, tekrarlayan inme riskini azaltabilir.

2. Hemorajik İnme Tedavisi:

Beyin içindeki bir damarın patlaması sonucu oluşur ve tedavisi daha karmaşık olabilir.

 • Cerrahi Müdahale: Hemorajik inme nedeniyle beyin içine kan sızması durumunda, cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahlar, kanamayı durdurmak ve kanı tahliye etmek için beyin ameliyatı yapabilirler.
 • Kan Basıncı Kontrolü: Yüksek kan basıncı, hemorajik inmeye yol açan bir faktör olabilir. Hastanın kan basıncı kontrol altına alınmalıdır.
 • Sıvı Dengesi Sağlama: İnme sonrası sıvı dengesini sağlamak önemlidir. Dehidrasyon, beyin dokusunun daha fazla zarar görmesine neden olabilir.
 • Nörolojik Monitörizasyon: İnme sonrası hastanın nörolojik durumu yakından izlenir. Bilinç düzeyi, vücut hareketleri ve genel sağlık durumu değerlendirilir.

3. Rehabilitasyon:

İnme sonrası rehabilitasyon tedavisi, hastanın kaybedilen becerilerini yeniden kazanmasına yardımcı olur. Fizyoterapi, konuşma terapisi ve iş terapisi gibi yöntemler kullanılır. Bu, hastanın bağımsızlığını geri kazanmasına ve yaşam kalitesini artırmasına yardımcı olabilir.

Tedavisi, hastanın durumuna bağlı olarak hastanede veya rehabilitasyon merkezinde devam edebilir. Tedavi planı, hastanın ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilir ve multidisipliner bir yaklaşım benimsenir.

Tedavi, hastanın hızlı ve etkili bir şekilde müdahale almasını gerektiren bir durumdur. Belirtileri fark edildiğinde, hemen acil tıbbi yardım almak, tedavinin başarısını ve sonucunu olumlu yönde etkileyebilir.

Sonuç:

Felç, ani başlayan semptomları olan ciddi bir acil durumdur. Hızlı müdahale, beyin hasarını sınırlamak ve geri dönüşümsüz sonuçları önlemek açısından hayati önem taşır. Belirtileri, çeşitleri, nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak, hastalığın erken teşhis ve tedavi edilmesine yardımcı olabilir.

Felç, ciddi ve ani şekilde vücudun bir bölümünün veya tamamının hareket yeteneğini kaybetmesine neden olan bir durumdur. İskemik ve hemorajik olmak üzere farklı türleri vardır. Belirtiler ani ve belirgin olabilir. Felcin nedenleri arasında damar tıkanıklıkları, zayıflamış damarlar ve yaşam tarzı faktörleri yer alabilir. Tedavi türüne bağlıdır ve acil tıbbi müdahale gerekebilir. Rehabilitasyon da hastaların yaşam kalitesini artırmada önemlidir.

Unutulmamalıdır ki, bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye niteliği taşımaz.

Referanslar:

 1. İnme Nedir? Belirtileri Nedenleri Tedavisi
 2. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/stroke/symptoms-causes/syc-20350113
 3. https://www.nhs.uk/conditions/stroke/
 4. https://www.cdc.gov/stroke/about.htm
 5. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/5601-stroke
 6. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/stroke

İnme Nedir? Belirtileri Nedenleri Tedavisi

 

Sosyal medyada paylaş!