Aşıyla Önlenebilen Hastalıklar

Difteri: Nedeni difteri basili olan bir sepici bir hastalıktır. Öksürme (damlacık), toz veya köpükle geçer. Üst solunum yollarında yalancı membran oluşturarak tıkanmaya yol açar. Aşılama kullanımına başlanmadan önce boğulma veya miyokardit (kalp adelesi yangılanması) sonucu ölüm oranı %30-50 arasındaydı. Tetanoz (Kilitli Çene): Mikrobu toksin (zehir) üreten tetanoz basilidir. Yaralara bulasır.Yeni doğan bebekte kordona bulaşma, daha … Devamını oku…Aşıyla Önlenebilen Hastalıklar

Çocuk ve Bebeklerde Kusma

Çocuk ve bebeklerde kusmalarının sebepleri çok çeşitlidir. Bunlar içinde oldukça tehlikeli olanları da vardır. En sık görülen kusma sebeplerini şöyle sıralayabiliriz: • Ateşli bir hastalıkla birlikte ortaya çıkan hazım bozukluğu. • Barsak düğümlenmesi. • Zehirli bir maddenin veya ilacın yutulması. • Sevmediği ve istemediği bir şeyin zorla yedirilmesi. • Bozuk süt veya yiyecek verilmesi. Ne … Devamını oku…Çocuk ve Bebeklerde Kusma

Ağız Kokusu (Halitozis)

Çoğunlukla fena ağız kokusunun sebebi (%90 oranda) ağız içi kaynaklıdır. Diğer sebeb ise mide-barsak yada üst solunum yolu rahatsızlıklarıdır. Bunlara ilaveten özellikle çocuklarda barsak parazitlerine bağlı daha çok sabahleyin gözüken ağız kokusu oluşabilir. Bazı sistemik hastalıklardda da (diabet gibi) fena koku (ağız kokusu) görülmektedir. Ağız kokusunun sebebleri başlıca; 1. kokulu yiyecekler 2. diş çürüğü 3. … Devamını oku…Ağız Kokusu (Halitozis)

Meme Hastalıkları & Çocuklarda Meme Kitleleri

Çocuklarda meme lezyonları nadirdir. Meme lezyonlarının büyük çoğunluğunda ameliyat gerekmez. Yanlış yere önerilen ameliyatlar meme tomurcuğunu kalıcı olarak tahrip edebilir. Süt çizgileri fetal hayatta ilk defa 6. haftada ventral vücut duvarında ortaya çıkar. Kabaca klavikulanın lateral 1/3 kısmından simfiz pubise değin bilateral olarak devam eder. Bu ektodermal kalınlaşmalar, torasik alan hariç regrese olurlar. Torasik bölgede … Devamını oku…Meme Hastalıkları & Çocuklarda Meme Kitleleri

Vitaminler & Vitamin Eksiklikleri (Detaylı)

Vitamin A Eksikliği: Genelde 2-3 yaşında diyette yetersizliğe bağlı olarak meydana gelir. Yetersizlik kronik malabsorbsiyon, yağ emilim bozukluğu sonucu ortaya çıkar. Göz lezyonları sinsice gelişir, başlangıçta gece görmeleri bozulur ve bunu takiben konjucktiva ve kornea kuruluğu, fotofobi izler. Görme bozulur. Mental ve fiziksel retardasyon, apati ve anemi meydana gelir. Profilaksi amacı ile günlük 500 İU gereklidir. … Devamını oku…Vitaminler & Vitamin Eksiklikleri (Detaylı)

Yenidoğan Anemisi

Doğumda bulguları solukluk, konjestif kalp yetersizliği veya şoktur. Genellikle yenidoğanın hemolitik hastalığı sonucu meydana gelir. Akut kan kaybı, transplesantal kanama, internal hemoraji, intrauterin enfeksiyon veya ikiz-ikize tranzfüzyon sonucu meydana gelebilir. 1. Doğumdan sonra ilk günlerde meydana gelen anemi sebepleri: • Hemolitik hastalık, • umblikal kord kanaması, • sefal hematom, • intrakranial hemoraji, • karaciğer kapsül altı kanaması, … Devamını oku…Yenidoğan Anemisi

Besinlerle Bulaşan Hastalıklar

• Tifo, Salmonellozis, Paratifo, Basilli Dizanteri, Amipli Dizanteri, Kolera, Çocuk Yaz ishalleri, Stafilokoksik gıda zehirlenmesi, Bacillus cereus zehirlenmesi, Botulismus, Askariazis, Oksiurazis, Teniazis, Giardiazis, Hidatidozis, Hepatitis A ve E, Poliomyelitis bu grupta en sık görülen bakteriyel, paraziter ve virutik hastalıklardır. • Özel durumlarda Tüberküloz, Streptokok enfeksiyonları, Leptospiroz, Şarbon, Toksoplazma, Ankilostorna da bu gruba girebilir. • Hayvanlardan bulaşan hastalıklar sınıflandırıldığında … Devamını oku…Besinlerle Bulaşan Hastalıklar

Sifiliz – Trepenoma Pallidum

Etyoloji ve Epidemioloji: Spiroket olan Trepenoma pallidum ile meydana gelir. Pediatristler 2 tip sifilize rastlar’lar. Kazanılmış sifiliz ve konjenital sifiliz. Kazanılmış sifiliz seksüel ilişki ile bulaşır. Konjenital sifiliz annede spiroketemi oluşması sonucu gebeliğin herhangi bir döneminde ortaya çıkabilir. Özellikle 3. trimestr’de. Klinik Bulgular: Kazanılmış Sifiliz: Üç farklı fazı vardır. İlk evre seksüel teması izleyen 3-6 … Devamını oku…Sifiliz – Trepenoma Pallidum

Cryptococcal Menenjit

Cryptococcosis kapsüllü tek hücreli mantardır. Bütün dünyada yaygındır. Enfeksiyon sporların inhale edilmesinden sonra ortaya çıkar. Klinik Bulgular: • Cryptococcal menejit çocuklarda hayatı tehdit eder. • En yaygın olarak immün suprese hastaları ve göçmenleri tutar. • Subakut ve kronik menejite yol açabilir. • Akciğer tutulumuna çocuklarda pek rastlanmaz. • Primer maruz kalmayı takiben grip benzeri hastalık ve pnömoni meydana gelir. Tanı: Kültür bulgularına … Devamını oku…Cryptococcal Menenjit

Yetişkin Respiratuar Distress Sendromu (ARDS)

Yetişkin Respiratuar Distress Sendromu (ARDS) nonkardiojenik pulmoner ödemin çok ciddi bir formudur. Alveollere etki eden birçok faktör tarafından olay tetiklenebilir. Sebepleri arasında; • Şok, • Travma, • Toksik inhalasyonlar, • DİC, • Bazı ilaçların aşırı dozda alnması yer alır. • ARDS’nin mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır ancak vasküler epiteliumda yaygın zedelenme sonucu meydana geldiği düşünülmektedir. • Akciğer ödemi ilerleyici özellik gösterir. Klinik Bulgular: … Devamını oku…Yetişkin Respiratuar Distress Sendromu (ARDS)

İdrar Yolu Enfeksiyonları (Çocuklarda İYE)

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) kızların %3-5’inde erkeklerinse %1’inde görülen bir tablodur. Yenidoğan döneminde ve yaşamın ilk 1 yılında erkeklerde üriner sistem malformasyonlarının kızlardan daha sık görülmesi nedeniyle IYE erkeklerde daha fazla görülür. Bu dönem dışında daima kızlarda daha sıktır. İdrar yolu enfeksiyonlarının en sık nedeni tüm yaşlarda %75-90 kadarı Escherichia Coli bakterisidir. Klebsiella, Proteus ve … Devamını oku…İdrar Yolu Enfeksiyonları (Çocuklarda İYE)

Hiperparatiroidi & Hiperkalsemi (Çocuklarda)

Olay paratiroid bezinde ise primer hiperparatiroidi (10 yaş üstünde en sık neden adenom, 10 yaş altında hiperplazi ve PTH salgı defektidir, paratiroid bezinin en sık rastlanan hastalığıdır), hipokalsemiye neden olan olaylara kompansatuar olarak oluşmuşsa sekonder hiperparatiroidi (en sık neden KBY ve raşitizmdir), KBY’de paratiroid bezlerin uyarısı uzun sürerse bez otonomi kazanır (tersiyer hiperparatiroidi) denir. Hiperkalsemide … Devamını oku…Hiperparatiroidi & Hiperkalsemi (Çocuklarda)