Ülseratif Kolit

Ülseratif kolitin nedenleri bilinmemektedir; 1. Bazı araştırmacılar bakteri ve virüsleri suçlamışlardır. Diğerleri ise onların primer sorumlu değil, sekonder istilacı olduğunu söylemiştir. 2. Ülseratif kolitli hastaların % 15 inde inflamatuar barsak hastalıklarının aile öyküsü vardır. İdiopatik ankilozan spondilit, üveit ve ülseratif kolitte HLA W27 antijeninin saptanması genetik predispozisyonu dasteklemektedir. 3. Psikolojik faktörler öne sürülümüştür ve hastaların … Devamını oku…Ülseratif Kolit

İnmemiş Testis Ameliyatı

Testis sadece insanlarda doğumdan önce skrotuma iner ve sadece insanlarla şempanzelerde ömür boyu skrotumda bulunur. Fetüste intraabdominal olarak gelişen testis 7. ayda inguinal kanal içine girer ve doğuma yakın skrotuma yerleşmiş olur. Testisin bu göçünde bir uçta testise diğer uçta skrotuma yapışan gubarnaculum’un kasılarak küçülmesinin etkili olduğu sanılmaktadır. Prematür doğan bebeklerin %25’inde, terminde doğan bebeklerin … Devamını oku…İnmemiş Testis Ameliyatı

Pankreasın Hormonal Yönden Aktif Tümörleri

Çoğu adacık hücrelerinden köken alırlar. • Beta-Cell; İnsülin • Alfa-Cell; Glukagon • Delta-Cell; Gastrin • Delta-Cell; Somatostatin • D2-Cell; Vazoaktif intestinal polipeptid Substance P Sekretin salgılarlar. Çocuklarda glukagonoma ve somatostatinoma henüz bildirilmemiştir. İNSÜLİNOMA: İnsülinomalar adacık hücrelerinin en sık görülen tümörüdür. • % 90 iyi huyludurlar. • % 80 soliterdir. • Genellikle > 4 yaş sonrasında ortaya çıkarlar. Plazma insülin/glukagon oranı eğer < 1,0 … Devamını oku…Pankreasın Hormonal Yönden Aktif Tümörleri

Transplantasyon (Çocuklarda Organ Nakli)

Organ ve doku transplantasyonları şu amaçlarla kullanılır: Son dönem organ yetersizliği, iyi huylu tümörler, sistemik ve lokalize maligniteler, doğuştan metabolizma bozuklukları İMMÜNOLOJİ: Alıcının insan alloantijenleri olan majör  histokompatibilite kompleksinin (MHC), insan lökosit antijeni (HLA) kompleksini tanıması donör hücrelerinde konak T lenfositleri tarafından doku reddini başlatır. Diğer minör histokompatibilite antijenleri de red olayında ve Greft -Versus-Host … Devamını oku…Transplantasyon (Çocuklarda Organ Nakli)

Karın Yaralanması (Çocuklarda Abdominal Travma)

Gövdesine künt/penetran yaralanma alan tüm çocuklarda abdominal travma akla gelmelidir. Fizik muayene ile; • Alt kot kırıkları • Karın duvarı kontüzyonu • Pelvik fraktür • Gastrik dilatasyon gibi durumların varlığında periton irritasyonunu anlamak zorlaşır. İntra abdominal yaralanmalı bir çocukta nazogastrik tüp takıldıktan sonra tanı daha kolaylaşır. Peritoneal lavaj kanama için çok spesifik olup acil ameliyata alınacak çocuklarda peritoneal lavaj … Devamını oku…Karın Yaralanması (Çocuklarda Abdominal Travma)

Splenektomi Endikasyonları (Dalak Çıkarılması)

A. Kronik Hemolitik Anemiler: • Herediter sferositoz • Otoimmün hemolitik anemi • Talasemi intermedia • Talasemi (Transfüzyon gereksinimi arttığı için) B. Kronik Trombositopeniler: • İdiopatik trombositopenik purpura • Trombositik trombositopenik purpura (plasma tedavisine direnç) C. Şiddetli Hipersplenizm: • Şiddetli sitopeniler • Basınç semptomları • Splenik infarkt • Myeloproliferatif hastalıklar • Myeloid metaplazi • Kronik miyeloid lösemi • Konjestif splenomegali (Portal hipertansiyon) • Depo hastalıkları (Gaucher) • Parazitik infeksiyonlar (Şiştosomiyazis, Leişmanya, … Devamını oku…Splenektomi Endikasyonları (Dalak Çıkarılması)

Kolorektal Tümörler

GİS in en sık görülen kanseri, kolon ve rektumun adenokarsinomudur. Çocuklarda GİS in en sık iki tümörü; • Karaciğer tümörleri • Kolorektal kanser Kolorektal kanserler çocuklarda nadirdir. İnsidansı : 2 olgu / 1 milyon nüfus. Tüm pediatrik olgular yaşamlarının 2. dekatında ortaya çıkarlar. ( 15 – 19 yaş). Predispozan Faktörler: • Familyal polipozis sendromları • İnflamatuar barsak hastalığı (özellikle … Devamını oku…Kolorektal Tümörler

Penis Ağrısı ve Şişlik Nedenleri

Penis ağrısı ve peniste şişlik nedeni olabilecek hastalıklara bir göz atalım. Parafimozis: Sünnet derisi kendi kendine penisin arka tarafına doğru öne gelmeyecek şekilde büzüldü ve çok şişti. Bu durum antibiyotikle veya tam ya da kısmi sünnetle tedavi edilebilir. Balanit: Penisinizin ucu iltihaplandı ve tahriş oldu. Buna mantar veya bakteri enfeksiyonu veya kimyasal tahriş (giysilerde kalan … Devamını oku…Penis Ağrısı ve Şişlik Nedenleri

Plevra Hastalıkları – Pnömotoraks

İki plevral yüzey, pariatal ve visceral, normalde ince sıvı tabakası ile ayrılır ve solunum sırasında sürtünme azalır. Bu yüzden plevra sıvısını aşan birikim olduğunda solunum esnasında ağrı olur ve solunum distresine yol açabilir. Bu birikimlere örnek olarak hava (pnömotoraks), eksuda, transüda, pü (ampiem), kan (hemotoraks) veya chyle (şilotoraks) verilebilir. Fizik muayenede akciğer sesleri etkilenen tarafta … Devamını oku…Plevra Hastalıkları – Pnömotoraks

Wilms Tümörü (Nefroblastom)

Nefroblastom olarak da bilinir. Wilms tümörü , kötü huylu böbrek tümörlerinin yüzde 6-8 ini, bebeklik çağı kötü huylu tümörlerinin yüzde 40 ını oluşturur. Çocukluk çağı kötü huylu tümörleri arasında sıklık açısından sinir sistemi tümörlerinden hemen sonra gelen nefroblastom, bu yaşlarda böbreklerde görülen hemen hemen tek kötü huylu tümördür. Temel Özellikleri: • Hemen her zaman yaşamın … Devamını oku…Wilms Tümörü (Nefroblastom)

Peutz-Jeghers Sendromu

Peutz (1921); İntestinal polipler ve el , ayak, ağızda mukokütanöz pigmentasyonu bildirdi. Jeghers (1944) – Sendroma 2 özellik daha kattı. Bukkal mukoza ve dudaklarda melanin lekeleri. Peutz-Jeghers Sendromu: • İntestinal polipler • Bukkal mukozada ve dudaklarda melanin lekeleri • Yüzde melanin lekeleri • El ve ayak parmaklarında melanin lekeleri. (Melanin lekeleri, burun mukozasında, konjuktivada ve rektumdas bulunur). • Peutz-Jeghers sendromundaki … Devamını oku…Peutz-Jeghers Sendromu

Primer Peritonit ve Periton Diyalizi

Primer peritonit, idiopatik veya spontan peritonitin sinonimidir. Primer peritonit; intraabdominal bir kaynak olmaksızın peritoneal kavitenin infeksiyöz bir prosesidir. İnfeksiyon abdominal kaviteye: • Lenfatik yayılım ile • Hematojen yayılımile • Yabancı cisim ile • VP şant kateteri • Tenckhoff dializ kateteri • Üriner infeksiyon sonrasında ulaşabilir. • Kızlarda açık fallop tüplerinin unutulmaması lazım. (yüzme havuzu peritoniti). Fallop tüplerinin uç kısımları haricinde, peritoneal kavite … Devamını oku…Primer Peritonit ve Periton Diyalizi