Çocuklarda damar yolu bulma açma teknikleri

Makalemde, Çocuklarda Damar Yolu Bulma Açma Tekniği (ve Bebeklerde) hakkında detaylı anatomik ve teknik bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Bebeklerde ve Çocuklarda IV Damar Yolu Açma Öncesi Hazırlık: a. Çocuklarda damar yolu açma sırasında yanlışlıkla kan sıçramaması için uygun şekilde takılmış nonsteril (steril olmayan) eldiven ve göz koruyucu cihaz kullanın. b. Pediatrik intravenöz (IV) kanülasyon (damar yolu açma), aşağıdaki bölümde tarif edilmiştir. İntravenöz (IV) Kateterin Takılması: Hastanın kullanmadığı kolunun üzerine venöz bir turnike yerleştirin ve IV kateter yerleştirilmesi için bir yer seçin. Tercih edilen damarlar arasında sefalik veya bazilik damarlar bulunur, bunu dorsal el venöz ağı izler. Uzun süreli tedavi süreleri için, … Okumaya devam et Çocuklarda damar yolu bulma açma teknikleri