Arteriyel Kan Gazı Yorumlama, Kan Gazı Analizi

Arteriyel Kan Gazı Yorumlama Analizinde Dört Adımlı Rehber:

a. PH normal, asit veya alkali midir?
b. PCO2 veya HCO3 anormal midir? Hangisi pH’ı etkiliyor?
c. Hem pCO2 hem de HCO3’ün anormal olması durumunda; en çok normalden sapan, büyük olasılıkla anormal bir pH’a neden olur.
d. PO2’yi kontrol edin. Hasta hipoksik midir?

Bu hesaplama programı, akut (pH anormal) ve kompanse edilmiş (pH normal) arasında farklılaşır.

Normal bir pH’ı korumak için hem PCO2 hem de HCO3 yükseldiğinde veya düştüğünde kompanze görülebilir.

Kısmi Kompanze; PCO2 ve HCO3 birlikte yükseldiğinde veya düştüğünde gerçekleşir, ancak pH anormal kalır. Bu, normal bir pH’ı geri kazanmaya çalışan kompanze edici bir mekanizmayı gösterir.

pH

PaCO 2

HCO 3

Solunum Asidozu

Akut<7.35> 45Normal
Kısmen Kompanze<7.35> 45> 26
KompanzeNormal> 45> 26

Solunum Alkalozu

Akut> 7.45<35Normal
Kısmen Kompanze> 7.45<35<22
KompanzeNormal<35<22

Metabolik Asidoz

Akut<7.35Normal<22
Kısmen Kompanze<7.35<35<22
KompanzeNormal<35<22

Metabolik Alkaloz

Akut> 7.45Normal> 26
Kısmen Kompanze> 7.45> 45> 26
KompanzeNormal> 45> 26

Mix Bozukluklar:

Kan gazı değerlerini etkileyen birden fazla hastalığa sahip olmak mümkündür. Örneğin, alkalik bir pH’a sahip kan gazları, solunum asidozu ve metabolik alkaloz gösterebilir. Bu bozukluklara kompleks asit baz ya da mix bozukluklar denir.

* Bu tablo çoğu klinik kan gazı değerini sınıflandırabilir ancak hepsini değil. Kan gazı değerlerinin yukarıdaki sınıflandırmaların hiçbirine girmediği durumlarda, bu rehberi kullanırken “belirlenemeyen” cevabı görünecektir.

Örneğin, pH 7.428, pCO2 43.6 ve HCO3 29.1, sınıflandırmaların hiçbiriyle uyuşmuyor. PH ve pCO2 normal olsa da, HCO3 anormal derecede yüksektir.

Normal Arteriyel Kan Gazı Değerleri:

pH : 7.35-7.45
PaCO2 : 35-45 mm Hg
PaO2 : 80-95 mm Hg
HCO3 : 22-26 mEq / L
O2 Saturasyonu : % 95-99
BE : +/- 1

Arteriyel Kan Gazı Yorumlama, Kan Gazı Analizi:

Arteriyel Kan Gazı Yorumlama, Kan Gazı Analizi