Apandisit Belirtileri Skoru Hesaplama (Erişkin)

Apandisit Belirtileri Skoru Hesaplama formu; erişkin hastalarda akut apandisit olasılığını belirleyen, Yetişkin Apandisit Skorunu hesaplar.

Bazı değişkenlerin göz ardı edilmesi ve sisteme eksik girilmesi durumunda, puanın güvenilmez olduğunu ve çok düşük olasılık gösterebileceğini unutmayın.

Bu puan, acil kliniklerinde çalışan hekimler için geliştirilmiştir ve kullanımı klinik muayene ile ilgili temel bilgileri gerektirir.

Apandisitli hastalar için tanısal görüntüleme de önerilir (skor 11-15).

Apandisit olasılığı düşük olan hastalar, cerrah tarafından aksi bir durum değerlendirilmesi yapılmadıysa, çok düşük apandisit riskiyle taburcu edilebilirler.

Her ne kadar puan bazı önerilerde bulunsa da, apandisit ihtimali olan hastanın yönetimine ilişkin nihai karar, sadece skora değil ‘cerrahın klinik değerlendirmesine’ dayanmalıdır.

Yetişkin Apandisit Skoru Hesaplama Programı:

Apandisit Belirtileri Skoru Hesaplama (Erişkin)

Apandisit Belirtileri Skoru Hesaplama (Erişkin)