Hasta ile ilgili faktörler: Kalp ile ilgili faktörler:
Yaş 1 (Yıl) NYHA
Cinsiyet CCS class 4 angina 8
Böbrek yetmezliği 2
Kreatinin klirensi için aşağıdaki hesaplayıcıyı kullanın
LV fonksiyonu
Ekstrakardiyak arteriyopati 3 Geçirilmiş MI 9
Hareket zayıflığı 4 Pulmoner hipertansiyon 10
Kalp ameliyatı öyküsü Ameliyat ile ilgili faktörler
Kronik akciğer hastalığı 5 Aciliyet 11
Aktif endokardit 6 Müdahelenin ağırlığı 12
Kritik preoperatif durum 7 Torasik Aorta cerrahisi
İnsulin bağımlı diyabet
Euro SCORE II:  
     

Cockroft-Gault kreatinin klirensi hesaplayıcısı - EuroSCORE II böbrek yetmezliği için

Plazma kreatinin (μmol/L sadece)
Not: 1 mg/dL = 88.4 μmol/L
Ağırlık (kg)
Yaş
EuroSCORE II için 18 - 95
Cinsiyet
erkek için m, kadın için f yazın


Kreatinin klirensi (ml/min)
  Sonuç için kutuyu tıklayın