Spiroket Hastalıkları – Sifiliz
Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 4 Mar, 2012 At 11:29 PM | Kategori: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Etyoloji ve Epidemioloji
Spiroket olan  Trepenoma  pallidum  ile meydana gelir. Pediatristler 2 tip sifilize rastlar’lar. Kazanılmış sifiliz ve  konjenital sifiliz. Kazanılmış sifiliz   seksüel ilişki ile bulaşır. Konjenital sifiliz anne’de spiroketemi oluşması sonucu gebeliğin herhangi bir döneminde   ortaya  çıkabilir. Özellikle 3. trimestr’de.    

Klinik Bulgular
Kazanılmış  Sifiliz
Üç   farklı fazı vardır. İlk evre seksüel teması izleyen 3-6 hafta içinde  meydana gelir. Ağrısız ülsere lezyon ile karakterize’dir (şankr). Bu lezyon kendiliğinden iyileşebilir  veya tedavi  edilmezse  sekonder sifilize  dönebilir. Sekonder sifiliz   grip benzeri hastalık bulguları ve eritamatöz döküntü  ile karakterize’dir. Döküntü   gövdede ve ekstremitelerde başlar, daha sonra el ve ayak tabanlarında belirginleşir. Siğil benzeri lezyonlar (condylama latum ) ıslak  nemli bölgelerde gözlenebilir. Hastalığın seyri sırasında   menejit, hepatit ve glomerülonefrit gelişebilir. Tedavisiz bırakılan hastalar   latent sifiliz denen   asemptomatik evreye girerler. Bu dönemde hastalık yavaş ilerler. Herhangi bir organ sistemini tutabilir (S.S.S  ve  kalp tutulumu dahil ).

Konjenital Sifiliz  
Spiroketlerin   plesantadan  fetusa geçişi  sonucu meydana gelir. Çoğu konjenital   kazanılmış enfeksiyonlarda olduğu gibi ortak bulgular ve semptomlar  hiperbilirubinemi, trombositopeni, anemi, hepatosplenomegali, sarılık ve döküntü’dür. Fizik muayenede  müköz membranlarda  condylama  lata  benzeri lezyonlar   görülür. Bol  miktarda  kan  bulaşmış   nazal salgılara rastlanır. Bu salgılarda   bol miktarda  trepanoma   bulunur. Dental anormalliklerin  radyolojik bulguları (Hutchinson dişleri )  ve  diffüz  osteokondrit  (özellikle  uzun  kemiklerin  metafizinde ) görülebilir.

Tanı
T. Pallidum  invitro olarak üretilemediği için  tanıda serolojik testler    kullanılır. Serolojik testler 2   kategoriye ayrılır:
1. Nonspesifik testler: Nontropenomal   tarama testleri (örn. VDRL, RPR )
2. Spesifik  antitropenamal   antikor testleri (örn.  TPI, MHA-TP  ve FTA-BS).

Her iki kategorideki    antikorlar plesantayı   geçebilir, neonatal tanıyı geciktirebilir. Eğer  annede  özel serolojik  testler (+)  ise  konjenital  enfeksiyon tanısı  konur ve tedavi edilir. İnfantın   kantitatif   VDRL  titreleri   anneninki kadar yüksek   veya  ondan daha yüksek ise tedavi uygulanır.

Tedavi
Primer, sekonder veya  erken  latent  sifiliz   tek doz Benzatin  Penisilin ile tedavi edilir. Geç latent sifiliz tedavisinde haftada  3 doz  Benzatin  Penisilin   uygulanır. Tersier  sifiliz  veya  konjenital sifiliz  10-14  gün  intravenöz  veya  intramusküler   penisilin  ile tedavi edilir.

- Çocuk Cerrahisi Uzmanı

comment closed