Rinoplasti (Burun Estetiği)

Rinoplastide iyi ve kötü sonuçlar arasındaki fark milimetrelerle ölçülebilir. Rinoplastide cerrahi mükemellik ayrıntılı hikaye ve anatomik muayene ile bireyselleştirilmiş ameliyat öncesi plan için formulasyonu sağlayacak hastanın amaç ve problemlerini belirlemekle başlamalıdır.

Rinoplasti (Burun estetiği)

AÇIK RİNOPLASTİ:
Primer nasal deformıtelı hastalarda iyi estetik sonuclar elde etmek için açık rinoplasti tekniğini sistemik bir yaklaşımı sunulmuştur. Açık yaklaşımlı intraoperatif anatomik tanı ve takiben nasal deformitenın tam duzeltilmesi daha doğru bir şekilde yapılır sabit ve tekrarlanabilir fonksiyonel ve estetik sonuçlar elde edilebilir. Probleme sistematik yaklaşma ve nasal çatının açık rinoplastide tam ve bozulmadan ortaya konma avantajını kullanarak cerrah fonksiyonel ve estetik sonuçları optimize etmek için çatıyı iyi ve güvenilir şekilde modifiye edebilir

AVANTAJ VE DEZVANTAJLAR:
Açık rinoplastinin primer avantajı nasal çatıdaki deformitenin tam ve distorte olmadan doğrudan görülmesindedir. Cerrah burnun şekli konusunda çatının etkisine aşina ise çatı ve burun şeklini istenen biçimde oluşturmak kolaylaşır.

Rinoplasti (Burun estetiği)

Tam görme ile osteokartilajınoz nasal çatı komponentleri doğru anatomik pozisyonlarında diseke ve stabilize edilebilirler kıkırdak grefti gerekirse greft hassas bir şekilde şekillendirilir ve pozisyonlandırılabilir. Nasal çatının rekonstrüksiyonundan sonra pozisyon ve şekil değerlendirilebilir ve herhangibir rezidüel deformite düzeltilebir derinin ortulmesi ile rekonstrükte çatının dış görünüme etkisi değerlendirilebilir. Şekil tatminkar değilse trankolumellar insizyon kapatılmadan once ek düzeltmeler yapılabilir.

Rinoplasti (Burun estetiği)

Açık rinoplasti yaklaşımının temel eleştirisi transkolumellar skardır (burun ucu altında yara izi). Yara atrışması uzun ameliyat süresi uzun tip ödemi ve gecikmiş sekonder iyileşme gibi potonsiyel dezavantajlar son 15 yıldır görülmemiştir pratik açıdan 6 mm lik kolumellar insizyonla sağlanan bariz avantaj bariz tip(burun ucu) ve dorsum(burun sırtı) şekillendirilmesi gereken primer nasal deformiteli hastalarda potansiyel dezavantajını ekarte eder.

Rinoplasti (Burun estetiği)

KAPALI RİNOPLASTİ:
Açık rinoplasti her nekadar primer rinoplastilerde tercih edilsede kapalı yada endonazal yaklaşımın tercih edildiği belli durumlar vardır bu tekniğin dikkat çeken özellikleri açıklanmaktadır

AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI:
Kapalı yaklaşım belirgin tip(burun ucu) cerrahisi gerektirmeyen hastalarda idealdir. Kapalı tekniğin primer avantajı kolumellar skarın(burun ucu altında yara izi) olmamasıdır, üstelik insizyonları ve diseke edilecek alanların hastaya göre bireyselleştirilmesi potansiyel gereksiz yumuşak doku diseksiyonunu minimize eder . Açık yaklaşımla kıyaslanınca ameliyat sonrası ödem genellikle azdır ve hastanın iyileşme süreci daha kısadır, son olarak kapalı teknik daha kısa sürede yapılabilir.

Ancak kapalı yaklaşım nasal çatının tam ve bozulmamış ekspozisyonu sağlamaz örneğin kapalı yaklaşımda alt lateral kartilajların ekspozisyonun bunların şekil ve anotomik ilişkilerini mutlaka bozacağından bunların modifikasyonun yapmak istenilen şekilde olmayacaktır yine sınırlı ekspozisyon intraoperaif anatomik tanının dogrulugunuda sınırlar. Sütür teknikleri ile kompleks yapısal şekillendirme ve kıkırdak greftlerinin doğru biçimde yerleştirme ve fiksasyon kapalı teknikte daha zordur. Bu yüzden kapalı rinoplasti yaklaşımda başarı belirgin cerrahi tecrübe ve doğru bir preoperative tanıyı gerekli kılar.

Rinoplasti (Burun estetiği)

Rinoplasti (Burun estetiği)