Meme Küçültme Ameliyatı & Redüksiyon Mamoplasti

Memeler, estetik görünümüyle dişiliğin algılanmasını ve kadının özgüveninin oluşmasını sağlayan yapılar olup, güzelliğin simgesi olarak geççmişten günümüze ressamların ilham kaynağı olmuştur.

Meme Hipertrofisi (Büyüklüğü) Nedenleri:
Kaynaklarda meme hipertrofisinin nedenleri hormonal ve genetik geçiş gibi nedenlere bağlansa da hala bu durum çok açık değildir. Makromasti hormona duyarlı dokunun ve memenin glandüler epitelinin hipertrofisi sonucu oluşur. Meme küçültme ameliyatlarında çıkarılan dokuların rutin patolojik incelemelerinin çoğunda, ya herhangi bir proliferatif değişiklik görülmemekte ya da meme kanseri gelişimi için artmış risk içermeyen lezyonlara rastlanmaktadır.

Meme Küçültme Ameliyatları (Redüksiyon Mamoplasti)

Jüvenil meme hipertrofisi daha nadir görülen ve etiyolojisi tam olarak bilinmeyen bir hastalık olup prepuberte dönemindeki kızlarda gigantomasti ile seyreden ancak hastanın normal büyüme ve gelişme gösterdiği bir tablodur. Vakaların çoğunda endokrin çalışmalar normal değerleri göstermekte ve etiyolojide östrojene lokal aşırı duyarlılık gösterilmektedir. Jüvenil hipertrofi tek veya çift taraflı olabilir, ancak hastaların çoğunda her iki meme simetrik olarak büyümüştür.

Meme hipertrofisi ile birlikte meme kitlesinin yer değiştirmesi ve meme ucunun aşağı doğru yer değiştirmesi ise bir çok faktöre bağlı olarak oluşmaktadır. Bu durum genetik özellikler, kilo alıp verme, yer çekimi, emzirme, konjenital malformasyonlar, endokrin hastalıklar, glandüler hipertrofi veya atrofi, derinin biomekanik özelliklerindeki değişiklikler, kas-parenkim arasındaki adezyonun gevşemesi, deri-parenkim arasındaki adezyonun azalması, meme suspansör ligamentlerin elastikiyetinin azalması ve sütyen kullanmama alışkanlığı gibi bir çok faktör tarafından belirlenir.

Meme Küçültme Ameliyatları (Redüksiyon Mamoplasti)

Meme Küçültme Ameliyatları Kimlere Yapılır
Meme küçültme işlemi, rekonstrüksiyon ve estetik plastik cerrahi ameliyatları arasında yer almaktadır. Bu ameliyatların en önemli amacı ağırlık ve hacim azaltma olsa da, estetik görünüm en az bunlar kadar önemlidir. Son yıllarda önem estetik sonuçların geliştirilmesine yönelik çalışmalara kaymıştır. Aynı zamanda duyu ve fizyolojik işlevin korunmasına daha fazla önem verilmeye başlanmıştır.

Kadınlar fizyolojik ve psikolojik nedenlerden dolayı meme küçültme ameliyatına yönelmektedirler. Büyük göğüsler birçok fiziksel rahatsızlıklara ve şikayetlere yol açar. En sık edilen şikayetler sırt ve boyun ağrısı, omuz ağrısı ve bu bölgede göğüslerin ağırlığına bağlı olarak sütyen askı izleri, iskelet sistemi üzerindeki artmış yüke bağlı zayıf vücut postürü, meme altında terlemeye bağlı maserasyon ve dermatit bulgularıdır. Bu şikayetlere ek olarak estetik ve psikolojik açıdan da düşünmek gereklidir, özellikle genç kızlarda büyük göğüsler utanmaya yol açabilir. Bütün bunlardan dolayı meme küçültme ameliyatları son yıllarda popüler hale gelmiştir.

Meme küçültme ameliyatı için başvuran hastalardan ayrıntılı bir özgeçmiş alınmalıdır. Ailesinde meme kanseri öyküsü ve meme kanseri risk faktörleri araştırılmalı, gerekli durumda ameliyat öncesi mammografi planlanmalı ve memenin kitle, deri değişiklikleri, distorsiyon ve skarlar açısından dikkatlice fizik muayenesi yapılmalıdır.

Meme küçültme ameliyatı en iyi meme gelişimi tamamlandığında uygulanır. Ancak genç bireylerde psikolojik gelişimi daha olumlu etkileyeceği düşünülüyorsa, meme gelişimi tamamlanmadan ameliyat yapılabilir. 60-70 yaşlarındaki bayanlar gecikmiş olsalar dahi, hayat boyu yakındıkları bu şikayetlerin çözümünü isteyebilirler. Makromastili(aşırı büyük meme) hastalarda kilo kaybı, fizik tedavi, özel sütyenler ve medikal tedavi gibi konservatif yöntemlerin faydası olmakla beraber, bunlar şikayetlerin sürekli ortadan kalkmasını sağlayamamıştır.

Meme küçültme ameliyatı, kişinin obesite derecesinden bağımsız olarak, bu ameliyata ihtiyacı olan bütün hastalar için rahatsızlıkların etkili bir biçimde ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Cerrahi tedavi aynı zamanda demineralize iskelet sistemine fayda sağlar. Kaynaklardaki bir çok çalışma meme küçültme ameliyatlarının sırt, boyun, omuz ağrısı gibi somatik belirtileri ortadan kaldırması, hasta tatmini ve yaşam kalitesini arttırmasıyla ilgili yararları desteklemiştir.

Meme Küçültme Ameliyatları Teknikleri
Kadın memesinin primer işlevlerinden biri laktasyondur (süt verme). Aynı zamanda seksüel bir organ olan meme çekiciliğin ve kadınsılığın simgesi olarak görülmektedir. Bu nedenle hastaların beklentileri ve meme küçültme ameliyatları sonuçları oldukça önemlidir .

Meme küçültme ameliyatları ile ilgili birçok cerrahi yöntem vardır ve her cerrahi teknik damarsal yapıların korunması, anlaşılma kolaylığı, teknik dizayn, en az iz, duyunun korunabilmesi ve uzun dönemde kalıcı sonuçları sağlama açısından avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Günümüzde çeşitli meme küçültme teknikleri güvenli birşekilde uygulanabilmektedir. Meme dokusunu ve meme ucunu besleyen yeterli sayıda damarın olması koşuluyla ameliyat başarılı olacaktır. Meme küçültme ameliyatı tekniklerinin dizaynında, nipple-areolaya(meme ucu) doğru olan interkostal sinirlerin yönlerinin bilinmesi de önemlidir(24). Bununla birlikte galaktoferöz(süt) kanalların devamlılığını ve bütünlüğünü korumak da önemlidir. Yeterli laktasyonu koruma ve başarılı bir emzirmenin amaç edinildiği bir durumda büyük bir pedikülün kullanımı iyi bir alternatiftir.

Meme küçültme ameliyatlarında plastik cerrahların çoğu, kalıcı sonuç sağlayabildikleri ve rahat uyguladıkları bir veya iki tekniği tercih ederler. Meme küçültme ameliyatları yöntemleri deri çıkarılmasının şekli ve iz sonucuna göre farklılıklar gösterir. Deri ve meme bezinin çıkarılması sıklıkla ters T şeklinde bir skarla( yara izi) sonuçlanır. Diğer yandan ters T skar meme altı çizgide medial uzanan izle kullanılır. Ters T skarlı popüler teknikler çok yönlülük, büyük, orta ve küçük meme küçültmelerinde kolayca uygulanabilme açısından tercih edilmektedir. Ancak az izli, en iyi şekli ortaya çıkarabilecek güvenli bir teknik arayışı bir çok cerrahı periareolar, vertikal, oblik, Z ve L skar teknikleri gibi diğer yöntemlere yöneltmiştir. Bir grup ameliyat teknikleri areolaya vertikal ve oblik uzanan, bu şekilde medial kompenenti engellenen skarlarla sonuçlanır. Çeşitli cerrahlar yatay skar içermeyen ya da kısa izler bırakan vertikal mamoplasti tekniğini tanımlamışlardı.

Meme işlevleri, meme küçültme ameliyatı ile risk altına girmekte olup, hastalar kullanılan tekniğe ve küçültmenin derecesine göre duyu ve laktasyon yeteneğinde azalmalarla karşılaşabilmektedirler. Meme küçültme ameliyatı tekniklerinin diğer olası komplikasyonları arasında yağ nekrozu, hipertrofik skarlar, nipple-areola kompleksinin tam veya kısmi nekrozu, asimetri, yetersiz küçültme, fazla küçültme, enfeksiyon, meme şeklinde zamanla bozulma, nipple-areola kompleksinin estetik olmayan yerleşimi sayılabilir. Kullanılan tekniğe bağlı olarak komplikasyonların meydana gelme oranı farklı sıklıktadır