Meme Büyütme Ameliyatı & Augmentasyon Mamoplasti

Memeleri yeterli büyüklükte olmayan ya da hamilelik ve emzirmelere bağlı olarak meme dokusu azalan kişilere; silikon meme protezi kullanarak memeyi istenen büyüklüğe ve görünüme kavuşturmak için yapılan operasyondur.

Ameliyat zamanı,
Vücut gelişimini 18 yaşında tamamlandığı için bu yaştan sonra yapılabilmektedir.
Doğum yapmadan da ameliyat olunabilir ve kişinin süt vermesinde bir olumsuzluk görülmez.

Ameliyat öncesi görüşme,
Meme büyütme operasyonu isteyen hastaya meme muayenesi yapılarak ameliyat detayları konuşulur. 40 yaş altı kadınlarda meme ultrosonu,40 yaş üzeri kadınlarda mamografi tetkikleri istenerek değerlendirilir.
Daha önce ameliyat olmuş hastalarla görüşmek,hastaların ameliyat öncesi-sonrası fotograflarını görmek ameliyat olacak hastaya güven verebilir. Hastayla birlikte yapılacak ameliyatın tekniğine ve kabaca uygulanacak protezin hacmine karar verilmelidir.

Protez büyüklüğü,
Meme protezinin hacmini belirlemede;kişinin isteği,boyu, kilosu, mevcut memelerinin durumu ve göğüs kafesinin yapısı önemlidir.
Memeler;yağ ve meme dokusundan meydana geldikleri için; büyüklükleri kilo ile yakından ilişkilidir.
Memelerdeki mevcut şekil ve büyüklük hedeflenen protezin hacmini ve ameliyat tekniğini belirleyecektir.Kişinin meme hacmi kullandığı sütyen ölçüsüne göre;75-80 ya da 32-34 inç ve A,B,C,D,E cup (kap) olarak tariflenir.75-80 ya da 32-34 inç memenin altından geçen göğüs çevresinin uzunluğudur. A,B,C,D,E ise meme ucundan geçen göğüs çevresi uzunluğunun meme altından geçen göğüs çevresi uzunluğuna farkıdır.Bu fark ortalama 10 cm olduğunda A cup,17 cm olduğunda B cup,23 cm olduğunda C cup,29 cm olduğunda D cup ve daha fazla olduğunda E cup denir. Protez ameliyatları cup değerini değiştirir.Ortalama olarak her cup arasında 150 cc fark vardır.
Meme büyütme ameliyatlarında ideal proteze karar vermede; ameliyat sırasında örnek protezleri deneyerek yerleştirmek en uygun yöntem olacaktır.

Protez türleri,
Protezler;içeriklerine,şekillerine,yüzeylerine bakılarak çeşitli sınıflara ayrılmıştır.

İçerik:
Protezin dışı ince bir silikon tabaka ile kaplıdır. İçeriğine göre,serum fizyolojik dediğimiz tuzlu su, koheziv jel silikon ve etrafı koheziv jel silikon iç kısmı serum fizyoljik olan kombine protezler olarak sınıflandırılırlar.
Koheziv jel içeren protezlerin dış kılıfı silikon içi akıcı olmayan jel silikondur. Akıcı özellikte olmadıkları için, herhangi bir sebepten dolayı delinirse, sızarak bulunduğu bölgeye yayılması söz konusu değildir.

Şekil:
Yuvarlak protezler özellikle,meme dekoltesini oluşturan üst yarıya dolgun bir görünüm sağlar.
Anatomik protezler damla şeklinde olup,memenin doğal şekline daha uyumludur. Yerleştirildikten sonra memenin alt yarısında dolgun bir görünüm oluştururlar.

Yüzey:
Yüzeylerinin düz ya da pürtüklü oluşuna göre sınıflandırılırlar.
Meme altına yerleştirilen protezlerde kapsül kontraktürünü daha efektif olarak engellemesi nedeniyle pürtüklü yüzeyler tercih edilirken, kas altına uygulanacak protezlerde düz yüzey kullanılır.
Meme büyütme (augmentasyon mamoplasti)
Ameliyat Teknikleri,

Protez uygulama yerleri,
Protezler göğüs bölgesine 4 farklı yerden girilerek yerleştirilebilir:

1- Meme başı:
Ameliyat kesisi, meme başının alt kenarında renkli alan ile memenin birleştiği sınırda yapılır.
Protez kas altı ya da kas üzerine yerleştirilebilir.
Meme ucu süt kanalları ve meme ucu hissini sağlayan sinirler ameliyatta etkilenebilir.
Meme sarkıklığı fazla olan kişilerde meme protezi ile birlikte dikleştirme işlemi yapılacaksa protez uygulamasında en uygun yöntemdir.

 Meme büyütme (augmentasyon mamoplasti)

2- Meme altı çizgisi,
Meme altı kıvrımında yaklaşık 4-5 cm. uzunluğunda kesi yapılır.
Ameliyat kesisi, meme altı kıvrım çizgisinde silik bir iz bırakarak iyileşir.
Protez kas üstü ya da kas altı yerleştirilebilir.
Meme altı kıvrım çizgisinden girerek protez yerleştirildiğinde süt bezleri zarar görmez,meme başının duyusunu sağlayan sinirin etkilenme ihtimali daha azdır.

Meme büyütme (augmentasyon mamoplasti)Meme büyütme (augmentasyon mamoplasti)Meme büyütme (augmentasyon mamoplasti)

3- Koltuk altı,
Koltuk altında, derinin katlandığı çizgiler üzerinden protez türüne göre 2-4 cm. uzunluğunda bir kesi yapılarak, memenin altına doğru uzanan bir tünel hazırlanır ve protez bu tünelden yerleştirilir.
Protezler, bu yolla göğüs kasının altına yerleştirilir.
Ameliyat kesisi koltuk altında olduğu için, meme bölgesinde ameliyat izi olmaz. Koltuk altındaki ameliyat izi ise kıvrım çizgileri içinde kaldığından dolayı zamanla kaybolur.
Meme süt kanalları ve meme ucu siniri etkilenmez.

Meme büyütme (augmentasyon mamoplasti)

4- Endoskop ile göbek deliğinin altından,
Göbek deliğinin altından yapılan insizyonla endoskop yardımıyla, şişirilebilen meme protezi memenin altına doğru uzanan bir tünelden geçirilerek memeye  yerleştirilir. Sonrasında protez serum ile şişirilir.
Protezler, kas üstü  yerleştirilebilir. meme bölgesinde ameliyat izi olmaz.

Ameliyat sonrası ağrı ve anestezi türü,
Ağrı kesici ilaçlarla kontrol altına alınabilen; kollarda hafif ağrı ve memelerde gerginlik olabilir. Ameliyat genel anestezi altında yapılmaktadır.

Hastanede kalış,
Hastanede kalış genellikle bir gecedir. Ertesi gün,koltuk altı ya da memedeki pansuman açılarak yenilenir, ve yaklaşık 15 gün kullanacağınız meme üzerindeki bant tekrar uygulanır. dren konulmuşsa takip için konrol muayenelerine gelmeniz gerekir. 3. günde drenler çekilerek normal hayatınıza devam edebilirsiniz.İlk günlerde,memelerinizi ödemden dolayı biraz daha büyük görebilirsiniz ancak ödemler geriledikçe istenen boyuta ulaşılacaktır.

Ameliyat sonrası iyileşme,
Ameliyat sonrası yaklaşık 5-7 günde iyileşmeniz tamamlanmış,işe dönebilir,yolculuk yapabilirsiniz. 10.-15. günde dikişleriniz alınır. Ancak,yüzme ve ağır egzersiz gibi kol ve göğüs kaslarını çalıştıracak aktivitelere iki ay ara vermeniz gerekmektedir.

Ameliyat komplikasyonları,
Erken dönemde;kanama ve enfeksiyon gibi her cerrahi işlem sonrası görülebilecek komplikasyonlar çok azda olsa görülebilir.
Protezin ve yerleştirileceği cebin uygun büyüklükte olmamalarına bağlı; iki protezin göğüs orta kısmında simmasti dediğimiz birbirine yapışması olabilir.Gereğinden büyük protez uygulamaları,memede sarkmaya sebeb olabilir.Özellikle meme ucundan yerleştirilen protezlerde;süt verme sıkıntısı görülebilir,meme ucu his kaybı geçici ya da kalıcı olabilir.Vucut protezi yabancı cisim olarak algılayıp çevresine bir kapsül oluşturur. Zaman içinde bu kapsül kontraksiyonu dediğimiz belirli derecelerde oluşabilen kapsül kasılması için protezin değişimi gerekebilir.

İdeal Meme;
Vücut yapısına uygun büyüklükte, sarkıklığı olmayan, meme dekoltesi ve tabanda yarım ay şeklinde görünümü olan, meme başları eşit ve simetrik yandan bakıldığında göz yaşı damlası gibi olması ile tanımlanır.

* Günümüzde meme büyütmenin en sağlıklı ve kalıcı yöntemi meme protezleridir, hormon içerikli ve bitkisel kökenli ilaçlar,kanser yapıcıdır; geçici ve vucuda zarar verici olarak meme hacmini bir miktar arttırabilir.

* Meme protezleri silikon içerikli olup, ömür boyu yapısı bozulmadan vücutta kalabilir.

* Meme protezinin meme kanserine yol açmadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

* Emzirmeyle anne sütüne geçmez. Herhangi bir şekilde bebeğe zarar vermez.

* Meme protezi sonrası, rutin meme kontrollerinde 40 yaş öncesi meme ultrasonu,40 yaş sonrası mamografi ve meme MR (magnetik rezonans) görüntüleme teknikleri kullanılır.

* Hafif dereceli sarkmalar protez ameliyatları ile düzelebilirken, gereğinden büyük uygulanan protezler zamanla memelerde sarkmaları artırabilir.