Malaria Enfeksiyonları

Etyoloji ve Epidemioloji
Plasmodium türlerinden bir veya daha fazlasının enfeksiyonu’dur (falcifarum, vivax, ovale, malaria). Bulaşma dişi sivrisinek olan anofelin sokması ile olur.

Hastalık plasentadan fetusa geçebilir, kan veya kan ürünleri ile bulaşabilir.

Klinik Bulgular
Plazmodium, eritrositin içine girer. Burada çoğalır ve enfekte olmuş eritrositleri parçalar. Başağrısı , karın ağrısı ve splenomegaliye yol açabilir.

P. falcifarum ‘‘Karasu ateşi’’ olarak bilinir ve en şiddetli hemolize yol açar. Hastalığa bu ismin verilmesinin nedeni idrarda yüksek konsantrasyonda hemoglobin ve safra pigmentlerinin bulunmasıdır. Ateş siklik olabilir ve hemoliz ile alakalıdır. P.vivax ve p.malaria enfeksiyonunda her 2-3 günde ateş olabilir.

Tedavi
Düşük klorokin direncinin olduğu bölgelerde malarya tedavisinde Klorokin seçilecek ilaçtır. Klorokin direncinin yüksek olduğu bölgelerde kinin tedavisine ilave olarak Tetrasiklin veya Primetamin-sülfadoxine kullanılması endikasyonu vardır.

P.ovale veya P.vivax ile meydana gelen enfeksiyonun relapsı durumunda Primaquine kullanılabilir. Bu ilaç parazit siklusunun karaciğer fazını eradike eder. Diğer türlerin hepatik fazı olmadığından onlar için primaquine etkisizdir.

Bu bölgeye yolculuk eden kişilerin korunmasında haftalık dozlarda Chloroquine uygulanır ve sivrisinek sokmalarına engel olunmaya çalışılır.

Ateşli hastalık geliştiğinde Primetamin-sulfadoxine kullanılma endikasyonu vardır.