İdeal Kilo Hesaplama Formülü

İdeal Kilo Hesaplama Formülü• Bir kişinin ideal (olması gereken) kilosunu bulmak için çeşitli yollar ve hazırlanmış cetveller vardır.

• Son yıllarda; yaş boy, cins ve vücut yapısına (ufak, orta veya iri) göre, ideal kilo hesaplama formülü gösteren cetveller geliştirilmiştir.

 

İdeal Kilo Hesaplama Formülü

 

İdeal Kilo Nasıl Hesaplanır?
1. Lorentz formülü
İdeal kilo = [Boy uzunluğu (cm)  100] [(Boy 150) x 2]

Örneğin 170 cm boyundaysanız, 60kg olmanız normaldir.
İdeal kilo = [170 100] [(170 150) x 2]

Öte yandan eğer 1.50 boyundaysanız ideal kilo bu formüle göre 50 kg. çıkar ki, bu biraz aşırı sayılabilir.

2. BMI (Vücut Kütle İndeksi = Body Mass Index) veya Quetelet formulü
Bu formül, hesaplama bakımından daha ilginçtir. Günümüzde de uluslar arası düzeyde kabul edilmiştir.

Bu formül vücut ağırlığının (kilo olarak) boy uzunluğunun (metre olarak) karesine bölünmesi ile elde edilen ilişkiye dayalıdır.

BMI= Ağırlık/(Uzunluk)² veya A:U²
Yukarıdaki formülü kilo ve boyunuza uyguladıktan sonra elde ettiğiniz sayı ile kendi BMI’nızı değerlendirebilirsiniz.

 • 20-23 arası BMI: Normal bir vücut ağırlığınız var.
 • 24-30 arası BMI: Kilo fazlanız var.
 • 30 ve üstü BMI: Şişmanlıktan söz edebiliriz.

3. Eski Formül

Her zaman uygulanabilecek şu basit idea kilo hesaplama formülü eskiden beri sık kullanılmaktadır:

 • Boy, 150’den çıkarılır.
 • Bulunan rakamın dörde bölünmesiyle elde edilen sayıya 100 eklenir.
 • Bu rakam boydan çıkarıldığında, elde edilen, netice o şahsın ideal kilosunu gösterir.
 • Kadınlar için bu değerler birkaç kilo daha düşüktür.

Mesela;

 • Boyu 1.78 cm. olan bir erkeği alalım.
 • Önce 178 – 150 = 28 ‘i buluruz.
 • Bunu dörde bölersek 7 çıkar.
 • 100 ekleyip (100 + 7 = 107) boydan çıkarmamız (178 – 107) ideal kiloyu verir:
 •  71 kg.
 • İşte bu değerin yüzde 10’u (7 kg) aşıldığında şişmanlık sınırına girilmiş olur.
 • Yani, boyu 1.78 cm. olan bir erkek 78 kiloyu aşıyorsa şişman sayılmaktadır.