Hidrosefali
Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 15 Mar, 2012 At 11:09 AM | Kategori: Pediatrik Nöroloji

BOS aşırı birikimiyle serebral ventriküllerin genişlemesidir. Yenidoğanlarda kafa çevresi genişlemesinin en sık sebebidir. İki tip vardır:
Nonkommunike (Obstrüktif)-Ventriküler sistem de BOS dolanımının obstrüksiyonu sonucu oluşur.
Kommunike (Nonobstrüktif)-BOS absorbsiyonundaki disfonksiyon sonucu oluşur.

Komunike: Hidrosefali nedenleri
– Akondroplazi
– Baziller impresyon
– Koroid Pleksus Papillomu
– Menenjitler
– Post hemorajik olgular

• Non komunike Hidrosefali nedenleri
– Aquadukt stenozu -Arnold – Chiari malformasyonu -Klippel – Feill Sendromu -Dandy – Walker Malfarmasyonu -Kitle lezyonlar (Apse, hematom, tümör) -Galen – Ven Anevrizması – Walker – Warburg Sendromu – Hidrosefali nedenleri ortaya çıkış zamanıyla ilişkilidir. Prenatal dönemde veya yaşamın ilk ayında en sık nedenler intraventriküler hemoraji, enfeksiyon veya aquaductal stenoz gibi konjenital malformasyonlardır.
• Klinik özellikleri oluşturan anormal kafa büyüme oranı, irritabilite, letarji, kusma ve başağrısı tanı koydurucudur. BT ile hidrosefalinin güvenilir tanısı konabildiği gibi, ön fontanel açıksa USG de yararlıdır. Tedavide mannitol, asetazolamide, furosemid kullanılır. Seri lomber ponksiyonlar ve şant işlemleri de yapılabilir.

- Çocuk Cerrahisi Uzmanı

comment closed