Hemoroidler (Basur) ve Hemoroid Tedavisi
Op. Dr. Nazlı YAVUZER On 4 Ara, 2012 At 02:13 PM | Kategori: Genel Cerrahi

Hemoroidler (Basur) ve Hemoroid Tedavisi

Hemoroidler aslında bir hastalık olmayıp anal kanalın normal anatomik elemanlarıdır. Hemoroidler kontinensin sürdürülmesinde işlevleri olan fibröz ve vasküler yastıklardır. İstirahat halinde bir tıkaç görevi görerek kontinense yardımcı olan yastıklar sfinkter basıncı artınca baskıya uğrar, basınç azalınca tekrar şişer. İnternal hemoroidler dentat line’nın proksimalinde bulunur ve üzerinde kolumnar veya transizyonel epitelyum ile örtülüdür. Eksternal hemoroidler ise dentat line’nın altında olup anoderm ile kaplıdır. Kanlanmaları da farklıdır. İnternal olanlar süperior hemoroidal arterden eksternal olanlar ise inferior hemoroidal arterden beslenir.

Hemoroid - Basur ve Hemoroid Tedavisi

Hemoroid (Basur) Etiyoloji ve Fizyopatolojisi:

Hemoroidal dokuyu rektum duvarına bağlayan destek dokusunda ortaya çıkan bozulmalar hemoroidlerin prolabe olmasına ve belirti vermesine sebep olur. Hemoroid (Basur), external hemoroidler nadiren tromboze olduğunda belirti verir.  İnternal sfinkter disfonksiyonu venöz akımı tıkayarak damarsal yastıkların genişlemesine, üzerlerini örten mukozanın  zedelenmesine ve damarlanmada artışa yol açar. Kabızlık ve buna bağlı ıkınmalar en sık Hemoroid (Basur) nedenidir. Ikınma esnasında artan basınç yastıklarda venöz basıncı yükseltir ve yastıkların genişlemesine yol açar. Giderek genişleyen ve sarkmaya başlayan hemoroidler prolabe olmaya ve kanamaya başlar. Kronik kabızlık, lifli gıdalardan fakir beslenme, tenesmus, ishal, şişmanlık, karın içi basıncı artıran gebelik, asit gibi durumlar, ailesel yatkınlık etiyolojide rol oynar. Baharatlı yiyecekler, uzun süre araba kullanmak ve ağır işlerde çalışmada rol oynar.

Bir diğer önemli nokta ; hemoroidal oluşumlarla portal hipertansiyonda görülen varislerin farklı olduğu bilinmelidir. Anorektal varisler portal hipertansiyonda görülen porto-sistemik kollaterallerdir. Bunlar anal kanal dışında rektumda ve anüs kenarında görülür.

Hemoroid (Basur) Klinik Belirtiler ve Sınıflandırması:

Hem internal hem de external hemoroidler de ortak semptom parlak kırmızı kanama ve prolabe olmuş hemoroid pakeleridir. İnternal hemoroidler de kanama ağrısızdır, hastalık ilerledikçe oluşan prolapsus ve ödem hastada hastada huzursuzluk yaratır. Kanama genelde dışkılama ile birlikte veya akabinde görülür. Her zaman parlak kırmızı renktedir. Prolapsus irritasyona, ıslaklığa, kaşıntıya verahatsızlık hissine neden olur.  4. evre hemoroidlerde tromboz ve gangren olabilir.

İnternal hemoroidlerin sınıflandırması ve belirtileri

 DERECE

 PROLAPSUS

 BELİRTİLER

 I

 Yok, anoskopla görülür

 Ağrısız kanama

 II

 Ikınma ile prolabe olur

 Spontan redükte olur

 Kanama, prolapsus, rahatsızlık

 

 III

 Ikınma ile prolabe olur

 Elle redükte olur

 Prolapsus, ıslaklık, kanama, kaşıntı, akıntı

 IV

 Kalıcı olarak prolabedir

 Redükte edilmez

 Ağrı, mukuslu akıntı, nekroz ve tromboze olur

Eksternal hemoroidler (basur): orta ve alt hemoroidal pleksustan kaynaklanır ve anüs çevresinde mor renkli kabartılar şeklinde görülür. Peksusun tromboze olmasıyla belirti verir. Çok ağrılıdır. Tromboze olduktan sonra üzerini örten anoderm rüptüre olur ve pıhtı boşalıp kanama yapabilir. Pıhtının rezolüsyonu birkaç hafta sürebilir.

- 1978 Tokat doğumlu. 1996 'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünü kazandı. 2008 Yılında genel cerrahi uzmanı olarak göreve başladı. Halen Isparta Devlet Hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak çalışmaktadır.

comment closed