' Tıbbi Deontoloji '

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 5 Ara, 2011 At 03:12 AM | Kategori: Tıbbi Deontoloji
Tıbbi deontoloji nizamnamesi

Resmi Gazete Tarih: 19.2.1960; Sayı: 10436 Madde 1 – Tabip ve diş tabiplerinin, deontoloji bakımından riayetle mükellef oldukları kaide ve esaslar bu Nizamnamede gösterilmiştir. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 7 nci maddesi mucibince tabip odalarına kayıtlı bulunan tabip ve diştabipleri, bu Nizamname hükümlerine tabidirler. BİRİNCİ KISIM Umumi kaide ve esaslar Madde 2 – Tabip […]

Sayfa 1 - 11