Tıbbi Deontoloji

Tıbbi Deontoloji, hekimlik mesleğini uygularken uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralları inceleyen bilim dalıdır.