Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji kategorisinde güncel sağlık bilgileri yer alıyor.

Akut Hepatik Hastalıklar

Akut hepatit tek başına veya diğer sistemik hastalıklar ile birlikte olabilmesine rağmen çocuklarda akut hepatitin en sık sebebi enfeksiyonlardır.
Hepatit A, B, C, D, E ’ye ilave olarak  CMV, EBV ’de  hepatit’e yol açabilir.
Karaciğerin diğer bir hastalığı da karaciğer absesidir. Sıklıkla Staphylococcus aereus, E. Coli, Salmonella türleri, anaerobik  organizmalar veya Entomoebea  histolitica ile meydana gelebilir. …

Campylobakter Enfeksiyonları

Etyoloji ve Epidemioloji

  • Campylobacter gram (-) kuyruklu çomakdır.
  • İnsanlarda enfeksiyona yol açan 8 türden C. jejuni % 95 olguda campylobacter enteritine yol açar.
  • C.fetus sistemik enfeksiyonla alakalıdır.
  • Bakteri sıklıkla tavukta, hindilerde ve diğer kümes hayvanlarında bulunabilir.
  • Bulaşma yetersiz pişirilmiş yiyeceklerin yenmesi veya fekal-oral yol ile olur. …

Gastroözofagiyal Reflü Hastalığı 1

Özofagus, farenksin hemen kaudalinde bulunan primitif önbarsaktan gelişir. Gestasyonun 4 – 7. haftaları arasında mide kaudal yönde ilerleyerek özofagusu uzatır. Bu olayın bozulması sonucunda Carre tarafından tarif edilen kısa özofagus ve torasik mide ortaya çıkar.
Üst özofagiyal açıklığın tek belirgin işareti krikoid kartilajın tüberkülüdür,

Özofagiyal segmentler ;
1. Servikal
2. Torasik= üst , orta …

Gastroözofagiyal Reflü Hastalığı 2

ASİD VE PEPSİN
Gastrik asid ve pepsin özofajit gelişiminden sorumlu en önemli ajanlarıdır. Hidroklorik asit, protein denaturasyonuna ve epitel hücresi nekrozuna yol açarak özofajite neden olur. Hayvan deneylerinde aside bağlı hasar, asidin direkt etkisinden daha çok pepsinin aktivasyonu üzerinden olmaktadır. Pepsinin maksimum aktivitesi PH1 ve PH2 arasında olmaktadır. Yenidoğanlarda da , erişkinden az da olsa asit …

Gastroözofagiyal Reflü Hastalığı ve Tedavisi (Özet)

Gastroözofagiyal Reflü Hastalığı
1. İnfantlarda ; infantlarda reflünün en sık bulgusu kusmadır. Regürjitasyonda mide içeriği ağıza eforsuz (pasif) olarak gelir. Kusmada ise bu olay aktiftir. Hem regürjitasyon hemde kusma postural tedaviye olumlu yanıt verir. Ayrıca hasta büyüdükçe ortadan kalkar. Gıdaların kıvamını koyulaştırılmasıda kusma ve regürjitasyon insidansını azaltır. Şiddetli kusma bazen gelişme geriliğine yol açar. …

Gastroözofagiyal Reflü Tanı ve Tedavisi (Özet)

Kalazya olarak da isimlendirilir. (1947 – Neuhauser ve Berenberg)
Gastroözofagiyal bileşke ;
Üst özofagus sfinkteri çizgili kas yapısında anatomik bir sfinkterken, alt özofagus sfinkteri düz kas yapısında fizyolojik bir sfinkterdir.
Alt gastroözofagiyal sfinkteri oluşturan üç yapı vardır:
1. Özofagiyal hiatus
2. His açısı
3. Abdominal özofagus.
Normalde bir miktar reflü olması beklenir. …

Hazımsızlık Nasıl Tedavi Edilir

Hazımsızlık mide ağrısı karında şişlik; Hazımsızlık, bir beslenme bozukluğunun işareti olduğu gibi; bir sindirim sistemi hastalığının da işareti olabilmektedir.
Hazımsızlığın belirtilerini şöyle sıralayabiliriz:
• Midede dolgunluk hissi.
• Midede ağrı ve yanma.
• Karında şişlik, geğirme ve gaz çıkarma.
• Kabızlık. Nadir durumlarda ishal.
Hazımsızlığın birinci sebebi, yiyeceklerin ağızda iyi çiğnenmemesidir. Bir münakaşa ve ruhi gerginlik …

Helmint Enfeksiyonları

Helmintler 3 ana gruba ayrılır.
1. Nematodlar (yuvarlak solucanlar)
2. Trematodlar (düz solucanlar)
3. Sestodlar (şeritler)
NEMATODLAR / ASCARİASİS
Etyoloji ve Epidemioloji
Nematod enfeksiyonu’dur. Dünyada 1 milyar insanı etkiler. Ascaris lumbricoides ile meydana gelir. Fekal-oral yol ile bulaşır.
Klinik Bulgular
Asemptomatik enfeksiyon yaygın’dır. Bulgular solucanın tuttuğu yere göre değişir. İnce …

Karaciğer Tümörleri

• Çocuklarda karaciğer tümörlerinin %50-60’ı malign yapıdadır. Bunların %65’ini Hepatoblastom oluşturmaktadır.
Etyoloji (Nelson 2007 bilgisi):
Hepatoblastom:
>>   Beckwith Wiedeman sendromu
>>   Familial adenomatozis polipozis koli sendromu
>>   SGA doğum
Hepatoselüler Karsinom (HCC) :
>>   Sıklıkla HBV ve daha az olarak HCV ile ilişkili
>>   Ayrıca Tirozinemi tip 1, Galaktozemi, Von Gierke hastalığı, …

Karaciğer ve Safra Kesesinin Hastalıkları

Karaciğerin vücut fonksiyonlarında önemli görevleri vardır. Bu organ karbonhidrat metabolizmasında rol oynar. Fazla glikozu glikojen olarak depo eder ve açlıkta karbonhidratı glikoz şeklinde serbestleştirir. Çok sayıda protein karaciğerde sentez edilir. Bunlar arasında albumin, alfa-fetoprotein, fibrinojen, transferin, serüloplazmin, koagülasyon faktörleri ve kompleman proteinleri yer alır.
Yağlar karaciğerde acil enerji kaynağı olarak metabolize edilirler. Yağların emilimi için karaciğerde …

Kronik Karaciğer Hastalıkları

Karaciğerin kronik hastalıklarının özellikleri:
1. Kronik hepatosit hasarı vardır.
2. Lipid, glikojen veya diğer metabolik ürünler depolanır.
3. Metabolik hastalıklar bu duruma yol açabilirler.
4. Kronik enfeksiyon ile karakterize’dir.

KARACİĞERİN METABOLİK HASTALIKLARI
Glikronil transferaz enzim eksikliği Crigler-Najar sendromuna yol açar. Bu hastalığın 2 formu vardır. Seyrek rastlanan tip 1 otozomal ressessif …

Mide Ülser Diyeti (Beyaz Diyet)

Eskiden ülseri olan hastalara çok sıkı ve katı bir diyet önerilirdi; günümüzde diyetler daha az kısıtlayıcıdır. Önemli olan alkol, kakao, kızartmalar, gazlı içecekler, salça ve baharat gibi mide duvarını tahriş eden yiyecek ve içeceklerden uzak durmaktır. Sindirim süreci, vücuda alınan besinleri parçalanmasını ve çeşitli bileşiklerin serbest hale geçmesini kapsar.
Kimyasal açıdan proteinler, karbonhidratlar (şekerler), yağlar, vitaminler …

Peptik Ülser

Öncelikle duodenumda oluşurlar. Primer gastrik ülserler hayatın ilk 2 yılında yaygındır.
Patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır ancak hastaların % 25-50 kadarında aile öyküsü vardır. Bu durum genetik predispozisyonu gösterir. Çevresel faktörlerden ilaçlar, gastrik asidite ve Helicobacter pylori suçlanmıştır.
Klinik Bulgular
Peptik ülser hastalığının semptomları kusma, gastrointestinal kan kaybı, künt karın ağrısıdır.
Tanı
Pozitif aile öyküsü, röntgen bulguları …