İç Hastalıkları | Dahiliye

İç Hastalıkları | Dahiliye kategorisinde güncel sağlık bilgileri yer alıyor.

Amfizem (Alveollerde İrreversible Genişleme ve Rüptür)

Alveollerde irreversible genişleme ve rüptür ile karakterizedir. Konjenital veya kazanılmış olabilir. Tıkayıcı lezyonlar ile karakterizedir. Öncelikle ekspirium’da tıkanıklığın olduğu durumlarda gözlenir. Amfizem lokalize veya jeneralize olabilir. Semptomlar akciğerde tutulan bölgeye göre …