' Yenidoğan '

Yenidoğanların Resüsitasyonu - Detaylı

YENİDOĞANLARIN RESÜSİTASYONU Doğumun ilk birkaç dakikasında herhangi bir nedenle hipoksiye maruz kalan bebeklerde, tüm yaşam boyunca hipoksiye bağlı sekeller devam edeceği için yenidoğan resüsitasyonu çok iyi bilinmelidir. Yenidoğan bebek 30 sn içinde solumaya başlamalı, 90 sn içinde de solunumunu düzenli olarak sürdürebilmelidir. Yenidoğanda solunumun başlaması, vajenden çıkışta toraksın genişlemesi, hafif asidoz, hiperkapni, hipoksi, ağrı, soğuk, […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 21 Mar, 2011 At 02:45 PM | Kategori: Çocuk Cerrahisi, Yenidoğan
Neonatal resusitasyon (bebek canlandırma)

Resusitasyon ya da canlandırma kardiarespiratuvar arrest olmuş ya da akut olarak solunum ve kardiak yetersizliğiolan bebek ve diğer kişilere uygulanır ve onu tekrar hayata döndürmek hedeflenir. Resüsitasyon gerektiren bebekler 4 gruba ayrılır: – Hiç solunum eforu olmayan bebekler – Zayıf ve yetersiz solunumu olan siyanoze ve sıklıkla bradikardik bebekler – Güçlü solunum eforuna rağmen siyanotik […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 17 Mar, 2011 At 06:44 AM | Kategori: Yenidoğan
Yenidoğanda sarılık (indirekt hiperbilirubinemi)

Yenidoğan ünitelerinde en sık karşılaşılan sorunlardan birisi yenidoğan sarılıklarıdır. Ancak sarılıkların büyük bir kısmı selim seyirli olup sekelsiz iyileşir. Zamanında tanı konmayan ve tedavi edilmeyenlerde ise bazen çok ciddi sekeller kalabilir. Bu nedenle hiperbilirubineminin patolojik olanını ve olmayanını ayırmak önem kazanır. Bilirubin metabolizması Hemoglobinin oksijen taşıyan bölümü olan hem (demir protoporfirin IX) in katabolizması sonucu […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 17 Mar, 2011 At 05:22 AM | Kategori: Pediatrik Hematoloji, Yenidoğan
Rh uyuşmazlığı (hemolitik hastalık)

Rh antijenleri yalnızca eritrosit membranında yer alan antijenler olup Dd, Cc ve Ee olmak uzere 3 çift halinde bulunurlar. D antijenin bulunması bireyin Rh pozitif olduğunu, yokluğu ise bireyin Rh negatif olduğunu gösterir. Diğer antijen1erin antijenik özellikleri düşüktür. Rh negatif bir kadında anti D gelişmesi ve bu antikorun Rh pozitif bir fetusa geçmesi, hemolitik hastalığa […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 17 Mar, 2011 At 04:15 AM | Kategori: Yenidoğan
Bebeklerde bilirubin yüksekliği (kernikterus)

Kernikterus : Bilirubine bağlı nörotoksisite sonucunda ortaya çıkan kalıcı nörolojik hasarla karakterize tabloya kernikterus adı verilir. Bu terim, patolojik anatomik bir bulgu olarak bazal ganglionların sarıya boyanmış olmasını ifade etmek için ortaya atılmış olsa da, bu olayların sonucunda görülen klinik bulguları anlatmak için de kullanılır. Patolojik olarak, beyin sapı, hipokampus, subtalamik çekirdekler ve serebellumda sarıya […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 16 Mar, 2011 At 09:46 PM | Kategori: Yenidoğan
Fizyolojik sarılık (yenidoğan sarılığı)

Fetusta ortaya çıkan konjuge olmamış bilirubin plasenta yoluyla anneye geçerek anne karaciğerinde metabolize olur. Kordon kanındaki bilirubin düzeyi 1,1-2,1 mg/dl.civarındadır. Doğumdan sonra bilirubin yavaş yavaş yükselmeye başlar. Geçici olan bu hiperbilirubinemi, fizyolojik sarılık olarak adlandırılır. √ Fizyolojik sarılığı patolojik sarılıktan özellikler şunlardır: 1.Klinik olarak sarılık hayatın ilk 24 saatinden sonra ortaya çıkar. 2.Total bilirubin artışı […]

Bebeklerde fenilketonüri

Fenilketonüri, aileden kalıtım yoluyla geçebilen bir hastalıktır. Aşağı yukarı her 15.000 çocuktan biri doğuştan fenilketonüri hastasıdır (ülkemizde 3500-4500de bir gözlendiğini belirten kaynaklar da vardır). Hastalık kalıtımla ama çekinik olarak geçer. Yani anormal genin hem anneden hem de babadan gelmesi gerekir. Hasta bir çocuğu olan çiftlerin daha sonraki çocuklarının aynı hastalığa tutulma olasılığı ise dörtte birdir. […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 16 Mar, 2011 At 08:15 PM | Kategori: Yenidoğan
Bebeklerde kan uyuşmazlığı

Doğum sırasında, bebeğinizin kanının bir kısmı sizin kan dolaşımınıza karışabilir. Sizin kanınız ile bebeğinizin kanı arasında uyuşmazlık yoksa, sorun yoktur. Ancak, uyuşmazlık varsa, daha sonraki hamileliklerde tehlike oluşturabilecek antikorİar geliştirebilirsiniz. Kan grupları, bir kişinin kan hücrelerinin yüzeyinde bazı protein moleküllerinin bulunup bulunmamasıyla belirlenir. Rh faktörü bu kan gruplarından biridir. Beyazların yüzde seksen beşinde Rh pozitiftir; […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 16 Mar, 2011 At 08:44 PM | Kategori: Yenidoğan
Bebeklerde sarılık (yenidoğan sarılığı)

SARILIK : Yenidoğanların birçoğu ikinci veya üçüncü günde sarılaşmaya başlar. Kafadan başlayan ve ayak parmaklarına kadar yayılan sararma kandaki biluribinden kaynaklanır ve gözlerin beyaz kısımlarını bile tutabilir. Oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin normal yıkım ürünlerinin sonuncusu olan biluribin genelde kan dolaşımından uzaklaştırılır, karaciğerde işlemden geçirildikten sonra böbrekler kanalı ile atılır. Ancak yenidoğanlar olgunlaşmamış karaciğerlerinin kaldıracağından […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 16 Mar, 2011 At 08:49 PM | Kategori: Yenidoğan
Bilirubin toksisitesi (kernikterus)

Yüksek konsantrasyonlardaki konjuge olmamış bilirubin, başta sinir hücreleri olmak uzere birçok değişik hücrede metabolik fonksiyonları bozmasına rağmen bu etkilerin gerçek mekanizması henüz tam olarak bilinmemektedir. Bilirubinin konjuge olmamış ve bağlanmamış formu toksik olan kısmıdır. Albuminle bağlanma toksisiteyi azaltır. Kernikterus terimi, otopside bazal ganglionların ve kranial sinir çekirdeklerinin sarı boyalı olarak bulunmasına verilen addır. Yenidoğan döneminde […]

Sayfa 1 - 212