' Pediatrik Romatoloji '

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 11:42 AM | Kategori: Pediatrik Romatoloji

Mukokutanöz lenf nodu sendromu küçük çocuklarda sık görülür. Uzun süren ateş, mukozal inflamasyon, cilt bulguları, LAP ile karakterizedir. Ateş ilk bulgudur. HSP’den sonra çocukluk çağının en sık görülen 2.vaskülitidir. Sıklıkla 5 yaş altında karşımıza çıkar. Tanı kriterleri: A. En az 5 gün süren ateş B. Aşağıdaki durumlardan en az 4?ü: 1) Bilateral nonpürülan konjonktival konjesyon […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 11:05 AM | Kategori: Pediatrik Romatoloji

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) Akdeniz çevresinde yaşayan ırklarda görülen ülkemizde de bölgesel dağılım gösteren otozomal resesif kalıtılan bir hastalıktır. Geni 16. kromozom kısa kolundadır ve bir çok mutasyon tablo ile birliktedir. *** En sık beraber olan mutasyon M694V’dir. Hastaların %90’ı 20 yaşından önce klinik bulgu verir. Klinik Bulgular Hastalığın en sık bulguları ateşli karın ağrılarıdır. […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 11:56 AM | Kategori: Pediatrik Romatoloji

Küçük ve orta boy arterlerin nekrotizan vaskülitidir.  Damarlarda mikroanevrizmalar, rekanalizasyon ve skarlaşma vardır. 3 türe ayrılır; 1. Klasik PAN 2. Kütane PAN 3. Mikroskobik PAN, p ANCA (+) *** Hepatit B olguların % 10- 50’sinde pozitiftir. Poliarteritis Nodoza  Tanı Kriterleri (ACR) 1.  Kilo kaybı (en az 4 kilo) 2.  Livedoretikülaris 3.  Testis ağrı ve hassasiyeti […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 11:41 AM | Kategori: Pediatrik Romatoloji

Patogenezinde immün kompleks doku zedelenmesi rol oynar. Damar duvarında PNL, mononükleer lökosit infiltrasyonu, fibrinoid nekroz, endotel hücresinde şişme, eritrodiapedez ve lökoklazis (nötrofil hücre çekirdeklerinin parçalanmasıdır ve yalnızca LKV’de görülür) görülür. En sık görülen örneği HSP’dir. HENOCH-SCHÖNLEİN PURPURASI (HSP) Çocukluk çağında en sık rastlanan vaskülittir.  Erkeklerde daha sıktır ve en çok 2-8 yaş aralığında görülür.Küçük damarların […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 11:35 AM | Kategori: Pediatrik Romatoloji

Epidemiyoloji ve klinik: * En sık görülen pediatrik inflamatuar myopati nedenidir. * Ortalama başlangıç yaşı-6-7 yıl. * Kız/erkek: 3.2/1 * Hastalık yorgunluk, hafif ateş ve kilo kaybı ile başlar * Karekteristik cilt lezyonu olan heliotropik raşla devam eder. * Vaskülitin ilk ortaya çıktığı yer tırnak yatağıdır. Tırnak dibi kapilleroskopi ile tırnak diplerinde  çukurlaşma (pitting) gösterilebilir. […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 11:37 AM | Kategori: Pediatrik Romatoloji

• İntrauterin Anti Ro (daha spesifik), anti La ve anti U1 RNP antikorların gestasyonel 12-16 haftalar arası geçmesiyle oluşur. Klinik bulgular; –  Kutanöz lezyonlar: En sık bulgudur ve genellikle ilk bulgudur. Genellikle U.V maruziyet sonrası 6.haftalarda ortaya çıkar. Sıklıkla yüz ve saçlı deridedir. (eritma annulare) ® Tedavi gerekmez. – Konjenital kalp blokları (Kalıcı olabilir ve […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 11:25 AM | Kategori: Pediatrik Romatoloji

SLE konnektif dokularda yaygın inflamasyon ve immün-kompleks vasküliti ile birlikte olan kendiliinden hecmeler ve spontan remisyonlarla giden multisistemik bir hastalıktır. Böbrek tutulumu çocuklarda en sık tutulumlardan birisidir. Çocukluk çağında SLE’li hastaların çoğu adölesan kızlardır.4 yaş altına nadirdir. • Hastalık dolaşımda immün kompleks oluşumu ve bu komplekslerin değişik organlarda depolanması ile karakterizedir. Hücresel immünite bozulmuştur ve […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 11:32 AM | Kategori: Pediatrik Romatoloji

JRA etyolojisi bilinmeyen inflamatuar bir hastalıktır. Çocularda esas olarak artrit belirtisi ile ortaya çkan en sık konnektif doku hastalığıdır. Büyük olasılıkla bir takım tetikleyici antijenlere karşı anormal immün cevap sonucu oluşur. Rubella virus, Lyme hastalığı, parvovirus ve mikoplazma infeksiyonları da JRA’ya benzer tablo oluşturmaktadır. Klinik Tanım olarak JRA olan tüm çocuklarda kronik eklem tutulumu vardır […]

Sayfa 1 - 11