' Pediatrik Kardiyoloji '

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 6 Mar, 2012 At 09:54 PM | Kategori: Pediatrik Kardiyoloji

Sağ ventrikül  çıkışındaki  tıkanıklıklar  yaygındır  ve şiddeti   değişken  olabilir. Hepsi  pulmonik  akım  üfürümüne  yol açabilir. Çoğu  sternumun  sol üst  kenarı  boyunca   duyulabilir ve  akciğer  alanlarına yayılır. İzole  lezyonlar  tarzında  veya  daha  kompleks bir  anatominin  bir parçası olabilir. İlerleyici  veya  statik, semptomatik  veya  asemptomatik  olabilir. VALVÜLER  PULMONİK STENOZ Çıkışta  tıkanıklığın  en yaygın  formudur. Semptomlar  tıkanıklığın  derecesi […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 6 Mar, 2012 At 09:40 PM | Kategori: Pediatrik Kardiyoloji

PDA  Aortik run off    sendromlarından   en yaygın olanıdır. Bu sendromda  aortik kan akımında   soldan sağa şant olur. Bu sendromlara ait  diğer örnekler  Aortikopulmoner  septal defektler, Koroner arter fistülleri, rüptüre olmuş Sinüs valsalvası’dır. Bu sendromların  hepsinde   düşük dirençli  sağ   dolaşım  ile  aorta arasında   iletişim vardır. Bu iletişim ile  pulmoner kan akımı  artar. Nabız basıncı   genişler. Semptomlar  […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 6 Mar, 2012 At 09:50 PM | Kategori: Pediatrik Kardiyoloji

Sol atrial akıma karşı tıkanıklığın olduğu oldukça nadir bir durumdur. Semptomları sol kalp yetersizliği, büyüme geriliği, zayıf beslenme ve çabuk yorulma’dır. Kardiak muayenede apex’de gümbürtü şeklinde üfürüm duyulur. Açılma sesi duyulabilir ve birinci ses şiddetli’dir. EKG normaldir veya hörgüçlü P dalgaları saptanır. Bu bulgu sol atrial genişleme ile uyumludur. Ekstrem vakalarda sağ ventrikül hipertrofisi bulguları […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 6 Mar, 2012 At 09:48 PM | Kategori: Pediatrik Kardiyoloji

ASD  yüksek  akımlı , düşük basınçlı  soldan sağa   şantlı hastalığa  klasik  bir örnektir. Bu lezyonda  intraatrial  iletim  vardır. Kan  düşük  dirence  doğru akar (örneğin  yüksek  dirençli  sistemik  kalp bölgesinden, düşük dirençli  kalbin  pulmoner bölgesine doğru  akım vardır). Pulmoner akımın sistemik akıma oranı çok artmıştır. Sonuçta  pulmoner kan akımı çok artar. Bu lezyon  çocuklukta  oldukça iyi […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 6 Mar, 2012 At 08:17 PM | Kategori: Pediatrik Kardiyoloji

Bu   anomali’de  sağ ve sol  ventrikül  VSD  ile birleşmiştir ancak  her iki  büyük arter  sağ ventrikülden çıkar. Eğer  büyük  arterler  normal  yerleşimli  ise, hasta   büyük  restriktif olmayan  VSD ’ye  sahiptir. EKG’de  tipik  olarak  sol  superior  aks deviasyonu  ve  biventriküler hipertrofi bulguları saptanır. Düzeltme  VSD ‘nin kapatılması ile  sağlanır. Eğer büyük damarların  her ikiside  sağ  ventrikülden  […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 6 Mar, 2012 At 08:07 PM | Kategori: Pediatrik Kardiyoloji

VSD   en yaygın   konjenital  kalp hastalığı’dır. Bütün  konjenital  kalp  hastalıklarının  % 25 ’inden sorumlu’dur. Defekt  çoğunlukla  interventriküler  septumun  membranöz  bölümünde’dir. Klinik Bulgular VSD  tipik  olarak   yenidoğan   döneminde   tanınamaz. Pulmoner  vasküler  direnç  yüksek  olduğu  için   bu period’ da   defekt’te  çok az   veya   hiç şant olmayabilir. Pulmoner vasküler direnç düştüğünde , soldan sağa  doğru kan  akımı   olur  […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 6 Mar, 2012 At 08:43 PM | Kategori: Pediatrik Kardiyoloji

Çıkan aorta  ve  sol  ventrikül   gelişim   yetersizliğinin  yaygın olarak   görüldüğü   kardiak lezyonu içerir. Sol atriuma   olan  pulmoner  venöz   kan dönüşü  zorunlu  bir  atrial  bileşke   ile   ASD   veya PDA  yoluyla   kalbin sağ tarafına  ve pulmoner artere geçer. Sistolik  kan  akımı, hemen  tamamıyla  Patent   Foramen Ovale ’den  geriye  akan kan akımı   sonucunda  oluşur. Klinik Bulgular Bu sendroma […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 6 Mar, 2012 At 08:53 PM | Kategori: Pediatrik Kardiyoloji

Bu durumda her 2  atrium  ortak  bir ventriküle   boşalır. İki büyük arter buradan çıkar. Siyanoz  kanın  karışmasına bağlıdır  ve eğer  pulmoner  stenoz varsa ağırlaşır. Pulmoner  kan akımına   tıkanıklığın olmadığı durumlarda, akciğerlere aşırı kan akımı olur  ve konjestif   kalp yetersizliği hastalığın   önde gelen bulgusudur. EKG ve   Telegrafi   nonspesifik’tir. Ventriküler hipertrofi ve   kardiomegali saptanır. Cerrahi  tedavi birkaç  […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 6 Mar, 2012 At 08:20 PM | Kategori: Pediatrik Kardiyoloji

Eisenmenger Sendromu  pulmoner  hipertansiyon   sonucu   bir şant  yoluyla  normalde   sağdan sola olan    kan akımının  (VSD, ASD, PDA, A-V  kanal ,vb)   yön değiştirerek  soldan sağa  dönmesi’dir. Bu durum  pulmoner  arterlerin  medial  ve  intimal  tasakalarındaki  değişikliklere  ikincil olarak  artmış   pulmoner damar direnci  sonucu  meydana gelir. Bu değişiklikler tipik olarak   uzun süre  artmış  pulmoner  arter   basıncına   maruz  kalınması […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 6 Mar, 2012 At 08:53 PM | Kategori: Pediatrik Kardiyoloji

Bu lezyonda  her iki  ventrikül’den  tek  bir   gövde  yükselir. Her iki ventrikül   tipik olarak  VSD   ile  birleşmiştir. Truncus  arteriosis’in   3  anatomik varyantı vardır. Tip 1 ‘de  Pulmoner  arter  gövdesi  trunkus ’dan ayrılır. Daha sonra  sağ ve  sol  pulmoner  arterlere ayrılır. Tip 2 ‘de sağ ve sol pulmoner  arterler, trunkusun  arka  bölümlerinden ayrılır. Tip 3 ‘de […]

Sayfa 1 - 3123