' Pediatrik Gastroenteroloji '

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 18 Ara, 2011 At 02:45 PM | Kategori: Çocuk Cerrahisi, Pediatrik Gastroenteroloji
Karın ağrılı hastaya yaklaşım

Gelen hastaların % 5inde abdominal ağrı şikayeti vardır. Bu hastaların % 15-20sinde cerrahi girişim gerekmektedir. Bunların içinde % 40 hasta sebebi bilinmeyen abdominal ağrı tanısı konularak yollanmıştır. % 7 abdominal ağrılı hastaya gastroenterit tanısı konmuştur. Abdominal ağrılı hastaların diğer yaygın 4 tanısı ise pelvik enflamatuar hastalık (PID), idrar yolu enfeksiyonu, nefrolityasis ve apandisittir (5-15 yaşlarda […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 18 Ara, 2011 At 01:02 PM | Kategori: Çocuk Cerrahisi, Pediatrik Gastroenteroloji
İnvajinasyon (bağırsak düğümlenmesi)

İNVAJİNASYON : Proksimaldeki barsak segmentinin distaldeki barsak içine girmesidir. Her yıl 1000 canlı doğuma karşılık 1.5-4 invajinasyon görülmektedir. Sıklıkla 4-10 aylık bebeklerde görülür. 2 yaşın altındaki çocukların en sık intestinal obstruksiyon nedenidir. Karın ağrısı nedeniyle ameliyat edilen 1 yaş altındaki çocukların en önemli ameliyat nedeni bu hastalıktır. 5-12 ay arasındaki erkek çocuklarda daha sık görülür. […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 17 Ara, 2011 At 08:06 PM | Kategori: Çocuk Cerrahisi, Pediatrik Gastroenteroloji
Gastroözofagiyal reflü tanı ve tedavisi

GASTROİNTESTİNAL 1.İnfantlarda ; infantlarda reflünün en sık bulgusu kusmadır. Regürjitasyonda mide içeriği ağıza eforsuz (pasif) olarak gelir. Kusmada ise bu olay aktiftir. Hem regürjitasyon hemde kusma postural tedaviye olumlu yanıt verir. Ayrıca hasta büyüdükçe ortadan kalkar. Gıdaların kıvamını koyulaştırılmasıda kusma ve regürjitasyon insidansını azaltır. Şiddetli kusma bazen gelişme geriliğine yol açar. Semptomatik çocukların konjenital anomaliler […]

Çocuklarda Helicobacter pylori eradikasyon tedavisi

  Facebook arkadaşlarınızla paylaşın: Share on FriendFeed Tweet about it Print for later Bookmark in Browser Tell a friend

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 21 Mar, 2011 At 03:25 PM | Kategori: Çocuk Cerrahisi, Pediatrik Gastroenteroloji
Pankreatit tanı ve tedavisi

KRONİK TEKRARLAYICI PANKREATİT – Tekrarlayan karın ağrıları – Pankreasın eksokrin ve endokrin bozukluğu ile karakterizedir. Pankreasta progrsif ve irreversibl yapısal değişikliklere yol açar. Günümüzde tartışılan konu olduğudur. PATOFİZYOLOJİ; Her yaşta olabilir. Erişkinlerde alkol ve safra taşı etyolojideki en önemli iki faktörüdür. Çocuklarda ise olguların çoğunda ; – Travma – Heredite – Sistemik hastalık – Pankreatikobiliyer […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 21 Mar, 2011 At 03:15 PM | Kategori: Çocuk Cerrahisi, Pediatrik Gastroenteroloji
Pankreatit tanı ve tedavisi

PANKREATİT Pankreatit çocuklarda nadirdir. Prognozu çocuklarda iyidir. Sadece multiorgan yetmezliğine yol açan pankreatitin prognozu kötüdür. Akut Pankreatit : Karın ağrısı ile birlikte serumda pankreatik enzimlerin düzeyinin artması durumuna akut pankreatit denir ve kronikleşebilir. Erişkinde akut pankreatit etyolojisindeki en önemli faktör alkol ve safra taşıdır. Fakat çocuklarda ise akut pankreatit etyolojisi farklılıklar gösterir. Sistemik infeksiyonlar, travma, […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 20 Mar, 2011 At 01:51 PM | Kategori: Çocuk Cerrahisi, Pediatrik Gastroenteroloji
Çocuklarda karın ağrıları 2

KARIN AĞRILARININ SINIFLANDIRILMASI : Bu konuda çok çeşitli sınıflandırmalar yapılabilir. Bunlardan yaşa göre yapılan sınıflandırma Tablo I. de gösterilmiştir. Tablo I. Yaşa Göre Karın Ağrısı Nedenleri: İnfant Çocukluk Dönemi Adölesan Kolik Gastroenterit Ovulasyon ağrısı İnvaginasyon Apandisit Pelvikinflamatuvar h. Nekrotizan enterokolit Pankreatit Testis torsiyonu Hirschsprung Hastalığı Henoch-Schönlein Purpurası İnflamatuvarbarsak h. Volvulus Hemolitik üremik Sendrom Biliyer hastalıklar […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 20 Mar, 2011 At 01:34 PM | Kategori: Çocuk Cerrahisi, Pediatrik Gastroenteroloji
Çocuklarda karın ağrıları 1

Öncelikle konumuz çocuk hasta ve çocuğun karın ağrısı olduğuna göre çocuk ve karın ağrısı terimleri konusunda bilgilerimizi tazeleyelim. Çocuk hasta; yenidoğan döneminden, adölesan döneme kadar olan zaman sürecindeki hasta topluluğudur. Karın ağrısı ise, karın içi veya başka sistemleri ilgilendiren çeşitli hastalıkların seyri sırasında sıklıkla karşılaşılan bir semptomdur. Karın ağrılarının nedenleri çok çeşitlidir. Bize karın ağrısı […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 19 Mar, 2011 At 09:04 PM | Kategori: Çocuk Cerrahisi, Pediatrik Gastroenteroloji
Gastrointestinal sistem poliplerinde cerrahi

CERRAHİ SEÇENEKLER 1 – Total proktokolektomi ve kalıcı ileostomi 2 – Total abdominal kolektomi ve ileorektal anastomoz. Geride kalan rektumun sürekli izlenmesi gerekir. % 10 hastada rektumda kanser gelişir. Rektal kanser ; 50 yaşında ? % 10 60 yaşında ? % 29 3 – Soave Pullthrough total kolektomi , rektal mukozektomi, endorektal ileal Pullthrough (Watta […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 19 Mar, 2011 At 09:41 PM | Kategori: Çocuk Cerrahisi, Pediatrik Gastroenteroloji
Gardner sendromu

GARDNER SENDROMU Hastalardaki 5. kromozom uzun kolundaki (5q) delesyonun bulunması sonucunda familyal adenomatöz polipozisden sorumlu olan gen (APC Geni) bulundu. APC geninin kodladığı protein, APC geninin bir tümör supresör geni olarak çalışmasını sağlar. (FAP : 5q APC geninde mutasyon / Delesyon söz konusudur) FAP TANIMI = Kolonda en az 100 görünür adenomatöz polip olmasıdır. FAP […]

Sayfa 1 - 3123