' Pediatrik Endokrinoloji '

Diyabet - Şeker Hastalığı

Diyabet (şeker hastalığı) nedir? Nasıl meydana gelir? Diyabet, başta karbonhidratlar olmak üzere protein ve yağ metabolizmasını ilgilendiren bir metabolizma hastalığıdır ve kendisini kan şekerinin sürekli yüksek olması ile gösterir. Diyabet hastalarındaki temel metabolik bozukluk, kan yoluyla taşınan glükozun (şekerin) hücrelerin içine girememesidir. Normal koşullarda besinlerden elde edilen veya karaciğerdeki depolardan kana salınan glükoz pankreas tarafından […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 11:11 AM | Kategori: Pediatrik Endokrinoloji

En sık neden konjenital adrenal hiperlazideki enzim eksiklikleri ve adrenal bezin otoimmün harabiyetir. Adrenal korteksten salgılanan glukokortikoidler veya mineralokortikoidlerin izole veya kombine salgılanım bozukluğu vardır. Primer Adrenokortikal Yetmezlik Nedenleri: 1. Familyal glukokortikoid eksikliği: Bu hastalarda izole glukokortikoid eksikliği vardır,   aldosteron salgılanımı normaldir. ACTH seviyesi çok arttığı için hiperpigmentasyon, kortizol eksikliği nedeniyle hipoglisemi sık görülür. Adrenal […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 10:06 AM | Kategori: Pediatrik Endokrinoloji

Etiyoloji İyatrojenik (Eksojen Cushing) • Cushing sendromu’ nun çocukluk çağındaki en sık nedeni eksojer glukokortikoid kullanımına bağlı iyatrojenik nedenlerdir (Özellikle çocukluk çağı lenfoma ve lösemilerinde). • Endojen Cushing sendromunun en sık nedeni;   • <7 yaş fonksiyonel malign adrenokortikal tümörler   • >7 yaş Cushing hastalığı (Hipofizden ACTH salgılayan mikroadenoma bağlı gelişen bilateral   adrenal hiperplazi) […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 10:31 AM | Kategori: Pediatrik Endokrinoloji

• Enzim defektleri OR geçer. Adrenal steroidogenezdeki bozukluk dişi dış genital yapılarda (labialar, klitoris, vajinanın 2/3 alt kısmı) virilizasyona neden olur. İç genitaller (over, uterus, vajinanın 1/3 üst kısmı) steroid hormon yapımındaki bozukluktan etkilenmeyip normal olarak gelişir. Eğer androjen yapımı bloke oluyorsa erkek fetus yeterli maskülinize olamaz. Tanı kriterleri: • Kızlarda psödohermafroditizm • Erkeklerde izoseksüel […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 10:32 AM | Kategori: Pediatrik Endokrinoloji

Adrenal korteks fetal hayatın 4-6. haftasında mezodermden gelişir. 7-9. haftalarda fetal pituiter doku ACTH salınımına başlar. Plasental progesteron fetal adrenal bezde kortizol ve aldosteron üretiminin ana öncül maddesidir. Adrenal korteks, gonadlar ve karaciğer fetusta steroid metabolizmasının aktif olduğu bölgelerdir. Adrenal medulla ise sempatik noral krestten gelişir, epinefrin ve nöropinefrin sentez ve salgılanım bölgesidir. * Adrenal […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 10:21 AM | Kategori: Pediatrik Endokrinoloji

13 yaşındaki bir kızda ve 14 yaşındaki bir erkekte henüz puberte bulguları yoksa ve ortalama puberte yaşının 2,5 yıl gerisinde ise gecikmiş puberte kabul edilir. Nedenleri: • Konstitüsyonel büyüme geriliği ve puberte gecikmesi (en sık nedendir) • Hipogonadortopik hipogonadizm – SSS hastalıkları: Tümörler, edinsel ve konjenital hastalıklar, radyasyon tedavisi – İzole gonadotropin eksikliği – Multiple […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 10:53 AM | Kategori: Pediatrik Endokrinoloji

Pubertenin bir takım bulgularının diğer bulgular gelişmeden izole olarak ortaya çıkmasıdır. Esas olarak androjen yüksekliği vardır. 1. Prematür telarş: Kızlarda 8 yaşından önce diğer puberte bulguları olmaksızın izole olarak göğüslerin büyümesidir. Genellikle ilk iki yaş içerisinde görülür, çoğu zaman YD’deki fizyolojik meme gelişiminin devamı şeklindedir, 4 yaşından sonra görülmez.  Vakaların %30’u yenidoğan döneminde görülebilir. Dışarıdan […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 10:37 AM | Kategori: Pediatrik Endokrinoloji

Puberte bulgularının kızlar 8 erkeklerde 9 yaşından önce başlamasıdır. Gerçek (santral) puberte prekoks: Sekonder seks karakterlerinin gelişimi yanında gonad aktivitesi de başlamıştır. Pubertal gelişim izoseksüeldir ve komplettir.  GnRH’nın erken aktivasyonu sonucu oluşur ve kızlarda daha sıktır. Yalancı (psödo) puberte prekoks: Gonad aktivitesi olmaksızın sadece sekonder seksüel karakterler gelişmiştir. Psödoprekoks puberte izoseksüel (kendi cinsinin özellikleri yönünde […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 10:11 AM | Kategori: Pediatrik Endokrinoloji

* Çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Prepubertal dönemde GnRH’nın pulse sıklık ve amplitüdü düşük düzeyde olduğu için hipotalamo-pituiter-gonadal aks süpresedir. * Puberte ile birlikte LH  salınım piklerinin amplütüdü ve sıklığı artar. GnRH’nın salınım sıklık ve özellikle amplütüdünde artma ile sonuçlanan LH salınım sıklık ve amplütüdündeki artma ile puberte başlar. LH’nın artması ile kızlarda ovaryumda estrojen ve […]

Op. Dr. Ali GÜRTUNA On 13 Mar, 2012 At 10:50 AM | Kategori: Pediatrik Endokrinoloji

Tip 1 DM hastalarda uzun dönemde katarakt dışında gelişebilecek komplikasyonlar 3 önemli kategoriye ayrılabilir. 1. Mikrovasküler komplikasyonlar: Özellikle retinopati ve nefropati 2. Makrovasküler komplikasyonlar: koroner arter, serebrovasküler ve periferik vasküler hastalıklar 3. Nöropati: periferik  ve viseral-periferal organları etkileyen  otonomik komplikasyonlar Diyabetik retinopati: • Diyabetik retinopati tip 1 DM hastalarda takip eden 15 yıl içinde %98’inde […]

Sayfa 1 - 41234