Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi ve Reanimasyon kategorisinde güncel sağlık bilgileri yer alıyor.

Çocuklarda Ağrı Tedavisi

Ağrı subjektiftir. Duyusal ve duygusal bileşenleri vardır. Yoğunluğu ve onunla başa çıkma kapasitesi herhangi bir uyarı için büyük değişkenlik gösterir.
Sinir ve duyusal yollar anatomik ve fonksiyonel olarak doğumda sağlamdır ve infantlar ağrıya karşı geniş fizyolojik, biokimyasal ve davranış  cevapları gösterirler.
İnfantlar ağrıya cevap olarak ağlayabilirler. Yüz ifadeleri değişir, otonomik ve motor cevaplar verebilirler.

Okul öncesi …

Çocuklarda Anestezi Öncesi Bakım Planı

Çocuklarda Anestezi Öncesi Bakım Planı, aşağıdaki bilgileri içermelidir;
1. Çocuğun daha önceki anestezi ve cerrahi işlemleri
2. Anestezi komplikasyonlarına ait aile öyküsü
3. Apne, solunum düzensizliği ve siyanoz (öz.le 6 ayın altındaki infantlarda)
4. Yakın zamanda ÜSYE öyküsü
5. Exantheme varlığı
6. Daha önce laringotrakeobronşit geçirme
7. Allerji, ilaç duyarlılığı, astım, hırıltı
8. Anormal kilo kaybı …

Çocuklarda periferik I.V. damar yolu açma videosu

Çocuklarda damar yolu açma endikasyonları:

  • Sıvı uygulamak
  • İlaç uygulamak
  • Kan ürünleri uygulamak
  • Labaratuvar incelemeleri için kan örneği almak
  • Çeşitli parametrelerin monitorizasyonu
  • Cvp, invazif arteryel kan basıncı, pulmoner arter basıncı
  • Pace maker uygulaması

Periferik kateter çapları ve infüzyon hızları: