Adet Sancıları & Regl Kanamaları

Adet Kanamaları (Regl Kanamaları) ile ilgili adet sancılarını iki grupta toplayabiliriz:
1. Adet Arası Adet Ağrıları:
İki adet kanamasının tam ortası olan 14. günde ve bunu takip eden 24 saat içinde, karın alt bölgesinde ve belde ağrılar ortaya çıkar. Adet ağrılarıyla birlikte ufak kanamalar da görülebilir. Ayrıca adet sancılarına bulantı da eşlik edebilir. Bu şikayetlere, hekimlik dilinde (kadın doğum) “yumurtlama sendromu” de­nir. Genellikle, rahim enfeksiyonu (mikrobik hastalık) geçiren ka­dınlarda görülür.

Adet sancıları için ne yapmalı?
Eğer hala rahim enfeksiyonu ve buna bağlı iltihaplar var ise; öncelikle bunların tedavisi yoluna gidilmeli; bilahare gerekirse adet döneminin 2. yarısı boyunca progesteron ve türevleri veril­melidir.

2. Kanama Öncesi Adet Sancıları:
Bu tür adet sancıları kanamalardan (regl) bir hafta önce başlayan ve kanama ile birlikte ortadan kalkan şikayetlerdir. Memelerde, leğende ve bazan vücudun her yerinde kan toplanması ve su birikimi görülür. Sıkıntı ve deprasyonla birlikte memelerde ağrı olur ve meme derisi gergin­leşir. Ayrıca memelerin hacmi de büyür.

Karında da şişlik görüle­bilir. Fakat, hasta, her tarafının şiştiğini hisseder. Leğende ağır­lık duygusu buna eşlik eder. Şikayetlerle birlikte mizaçta değişme olur; kadın şüpheli, kaygılı ve sinirli görünür. Uyku bozukluğu başlar.

Sebepleri çok çeşitli olan kanama öncesi şikayetlerinde ön­celikle kontrol edilecek muhtemel bozukluklar şunlardır:
• Kalp, damar, solunum bozuklukları.
• Alerji kaynaklıbozukluklar.
• Karaciğer, safrakesesi ve böbrek yetmezlikleri.
• Ruhsal gerginliğe yol açan ailevi sebepler.

Adet sancıları & regl kanamaları

Adet Dışı Kanamalar:
İlk belirtileri, 25-30 yaşa kadar ağrısız olan kanamaların san­cıh şikâyetlere dönüşmesidir. Bu sancılar, kanamanın 2. ve 3. gü­nünde başlayarak son günlerde hat safhaya ulaşır. Kadın, ağrılı cinsel münasebetten ve münasebet sonucu kanamalardan şikâyet eder.

Rahim yolu, parmakla muayene edildiği zaman ağrı uyarılır ve kadın rahatsız olursa; dölyatağı mukozası bozukluğundan şüp­he etmelidir. Mukoza parçalanmış; parçaları döl yatağı boşluğu­na ve rahim yoluna yapışmıştır. Yapıştığı yerde yerleşen mukoza parçaları, küçük adacıklar oluşturur. Adacıkların içerisi kanla do­ludur.

Dölyatağı borularının, karın zarının, yumurtalıkların üze­rinde yerleşen mukoza adacıkları, katran mavimsi ya da çikolata renginde düğümcükler olarak teşhis edilirler. Mukoza adacıkları, ufak bir zorlamada patlayarak kanamalara yol açarlar.

Ne Yapmalı?
• Şikayet biçimi, bir ipucu vermekle beraber, karşıt madde ve­rilerek dölyatağı filmi çekilmeli, teşhisi garanti etmek için karın içine bakma muayenesi yapılmalıdır.

• İlaç tedavisinin netice vermediği ileri vakalarda cerrahi mü­dahale gerekebilir.

• Tedavinin şekli, hastanın gebelik isteyip istemediğine bağlı­dır. Cerrahi müdahalede, mukoza adacıkları kazınırken dölyatağı borularının zedelenmemesine dikkat edilir.

• Sonraki makale; kadın hastalıkları ve doğum’da adet gecikmesi ve adet düzensizliği.